Lokalpolitik

Oplæg til folkelig kuturdebat

Ønsket om et kulturhus får udvalg til at sætte kulturinvesteringer til debat

HIRTSHALS:Hirtshals byråd nedsatte i fjor en styrings/arbejdsgruppe, hvis opgave var at barsle med et forslag til et musik/kulturhus, inden prioriteringsseminaret her i august 2003. Gruppen, der politisk har bestået af Jørgen Christensen (V), Lilli Damsgaard (S) og Jan Knudsen (Borgerlisten) har haft travlt. Møder med repræsentanter for bibliotek, teater, foreninger, musikskole, daginstitutioner, byråd, elevråd og forvaltning har ført til, at gruppen på mandag kan præsentere et byggeprogram på et debatmøde om kultur, som børne- og kulturudvalget har indkaldt til på Hotel Hirtshals. - Vi har et blomstrende kultur- og fritidsliv i Hirtshals. Et mangfoldigt foreningsliv og en stor musikskole. Forsamlingshuse, idrætshaller, klubhuse og skoler huser disse aktiviteter til dagligt. Men vi har ikke rammerne til større arrangementer. Rammer der med hensyn til lyd, lys og plads kan skabe betingelser for store kultur- og musikoplevelser, siger Jan Knudsen. Der har i mange år været et stort ønske om et sted, der kan huse sådanne aktiviteter. Med nedsættelsen af styregruppen i fjor og præsentationen af et byggeprogram dels ved det offentlige debatmøde på mandag, dels på næste uges prioriteringsseminar, er man kommet et stort skridt videre. - Huset skal være funktionelt, men det skal ikke være et prestigeprojekt. Jeg kunne forestille mig, at vi på Norgeskajen bygger det til i enden af den nye auktionshal, der skal opføres her. Det ville da være specielt for en by som Hirtshals, siger Jan Knudsen. Men styregruppen har ikke bestemt en placering, og der er heller ikke taget stilling til, om huset skal etableres som nybyggeri eller som ombygning af eksisterende lokaler. Forslaget indebærer et anlægsbudget på 24 mio. kr. for et kulturhus på 1300 kvadratmeter. En del finansieres af kommunen, men gruppen forudsætter at væsentlige dele skaffes via fonde og andre interessenter. - Vi forestiller os kommunen som en starthjælper. I løbet af kort tid skulle et sådant hus gerne overgå til at være en selvejende institution, hvor kommunen bliver en af brugerne, siger Jan Knudsen.