Gymnasiale uddannelser

Oplæg til gymnasiereform

Det ligner 1.g på matematisk linje, men det kan ikke være anderledes, når liniedelingen skal ophæves og regeringen kræver mere naturvidenskab i gymnasiet. Det siger Peter Kuhlman, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, til Gymnasieskolens Netnyheder om det etårige grundforløb i det oplæg til gymnasiereform, som foreningen offentliggør i dag. I modsætning til undervisningsminister Ulla Tørnæs' (V) redegørelse om de gymnasiale uddannelser mener rektorerne i lighed med mange andre, at gymnasiets grundforløb skal være på ét og ikke kun et halvt år. Rektorforeningen ønsker, at grundforløbet baseres på fællesfagene dansk, matematik, fysik, engelsk, samfundsfag, kemi, yderligere et sprog på fortsætterniveau, musik, biologi og idræt. Desuden foreslår gymnasierektorerne to nye fællesfag i 2. og 3. g: Kulturfag, som primært sættes sammen af religion, filosofi og måske oldtidskundskab samt naturvidenskab, baseret på fysik, kemi, biologi og måske geografi. /ritzau/