Lokalpolitik

- Oplagt areal til naturbørnehave

Sammenlægningsudvalget skal tage stilling til køb af jord ved Jens Heides ejendom

KAAS:Projektet med at omdanne nu afdøde Jens Heides ejendom til et samlingssted for børn og uge er kommet i vanskeligheder. Ejendommen kan nemlig ikke umiddelbart overtages af en fond, så længe det er en ejendom med landbrugspligt. Derfor skal landbrugspligten ophæves og det vil kræve, at der bliver solgt 2,5 hektar jord fra. Planen er at anvende boligen dels til en åben anonym rådgivning og dels til bosted for unge med behov for individuel støtte og endelig skal det være kontor for kommunens ungdomskonsulent og projektmedarbejder. Laden skal bruges til aktiviteter, der henvender sig til de unge og endelig er der den omkringliggende jord, hvor Henrik C. Pedersen (V), børne- og kulturudvalgsformand, gerne ser, at der, på et tidspunkt, bliver etableret en naturbørnehave. Dels fordi der er et stigende behov for flere børnehavepladser og dels fordi den midlertidige ”nød-naturbørnehave” på Rødhusvej, blev en succes, som både forældre og børn var glade for. Afviser at købe Men økonomiudvalget har på et lukket møde afvist at købe jorden til den oplyste pris på 250.000 kroner og har istedet opfordret til, at jorden sælges til anden side. En beslutning der faldt Henrik C. Pedersen for brystet. Han mener nemlig, at kommunen bør tænke langsigtet og erhverve jorden. - Det kom meget bag på mig, og det skal ses i lyset af, at det vil være ærgerligt at smide den mulighed af hænde, når vi samtidig gerne vil etablere en naturbørnehave. Vi står med et behov for børnehavepladser i det sydlige område, og jeg tænker på hele tiden er de mange positive tilkendegivelser, vi fik forrige år, da vi naturbørnehaven, siger han. Efterfølgende er det lykkedes at få forhandlet jorden ned i 100.000 kroner mod den oprindelige pris på 250.000 kroner. En slikpris for godt fem tønder land jord, men alligevel kan Pandrup Kommune ikke sige ja til at købe jorden. Den beslutning bliver det nu op til Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune og Henrik C. Pedersen håber på, at udvalget vil sige ja, og dermed gøre det muligt, at Jens Heide Johansens intentioner kan leves fuldt ud. Historisk chance - Hvis ikke Sammenlægningsudvalget kan se positivt på det, må man sælge jorden til anden side. Men det her er en historisk chance for at lave et godt tilbud til børnene, vi får ikke mere velegnet plet, siger han og tror ikke på, at det bliver et nej med baggrund i økonomien. - Jeg har hørt, at man opererer med et anlægsbudget på 50 mio. kroner og så ved jeg ikke, hvor meget 100.000 kroner er, siger han. I aften er der borgermøde på ejendommen på Jernbanegade 24, hvor naboere og andre interesserede i detaljer kan høre om bostedet og de øvrige planer, der er med ejendommen.