Oplagt at bygge nyt

I forbindelse med Region Nordjyllands ønske om at samle Aalborg Sygehus, som i dag ligger på syv-otte matrikler, er der en unik mulighed for i forlængelse af Aalborgs arkitekturpris, ved fremsynet byplanlægning at skabe en by, der bliver en, som vi vil være stolt af, og som andre udefra vil valfarte til, for og beundre, samt tage ved lære af.

Skal Region Nordjylland bestå som region, skal vi i forlængelsen med en udflytning af de syv-otte matrikler til Postgården ved AAU, allerede nu begynde og planlægge, hvad der skal ske med de eksisterende sygehusbygninger. Det forpligter jo også Aalborg Kommune og få en arkitekturpris, derfor mener jeg at Aalborg Kommune og Region Nordjylland skal lave en handleplan i fællesskab allerede nu og regeringen forhåbentlig om en måned giver grønt lys for udflytning til Postgården for Aalborg Sygehus går i gang med planlægningen, herunder anvendelse af de eksisterende sygehusbygninger. Her vil jeg foreslå, at de enkelte sygehusmatrikler udbydes til salg hver for sig og med overtagelse af de entreprenører der i stedet i mellemtiden har bygget eksempelvis: Administration, Kvinde/Barn-bygning, Psykiatrien, Administration, Sengebygninger, Sengebygning, Administration, Patienthotel, Behandlingsbygning, Forsyningsgård samt P-plads. Region Nordjylland har sine egne planlæggere, arkitekter og ingeniører til og udforme at fremtidssikret sygehus på Postgården, projektering og tilsyn med byggeriet, som skal sikrer at planen holder tidsmæssigt og ikke mindst økonomisk. Aalborg Kommune finder snarest ud af, hvad de eksisterende bygninger skal og kan anvendes til, således, at når Regionen er klar til og starte byggeriet er Aalborg Kommune også klar planlægningen af de gamle sygehusbygninger og arealer. I en tid med stigende arbejdsløshed vil det være svært for regeringen og sige nej til den model, hvis de mener det alvorligt, at der skal sættes gang i beskæftigelsen, så er det nu de skal melde ud. Her kommer vi ikke uden om trafikinvesteringer, så vi i 2009 hvor Danmark er vært ved en klimakonference også i praksis viser, at vi mener det alvorligt at nøgleordene bliver bæredygtighed og reduktion af CO2 – udslip, samt grøn økonomi, herunder kollektiv trafik. Her er Aalborg Universitet efter et mangeårigt arbejde med ITS – intelligente styringssystemer, klar til og få det afprøvet i stor skala efter en stor bevilling efter indstilling fra Region Nordjylland, som var et vigtigt punkt i den Regionale Udviklingsplan og som regeringen nu har sat penge af til. Men det er ikke nok, for når vi får et nyt sygehus på Postgården, er gennemførelse af Egnsplanvej fra motorvejen til Aalborg Universitet en nødvendighed. Det samme gælder en forbedring af den kollektive trafik herunder letbane eller nærbane, eftersom en udflytning af Sygehus Aalborg blot vil blive begyndelsen til en helt ny bydel i Aalborg Øst. Men hvis vi virkelig skal gøre noget ved CO2 udslip, skal vi lære af andre byer, hvor vi kan starte med Holstebro, som var meget fremsynet for ca. 50 år siden og fik lavet en ringvej omkring byen og Wien har ikke mindre end 3 ringveje, således at den tunge trafik er begrænset ved, at der både over og under disse ringveje er kollektiv trafik, som sporvogne, nærbaner og letbaner, samt busser og personbiler på ringvejene i et mindre omfang. Derfor er det også nødvendigt med en ringvej omkring Aalborg og dermed er det nødvendigt med en vestlig linjeføring, som også skal være med til og sikre en ligeværdig regional udvikling i regionen. Om det så skal være en kombineret tunnel fra syd til Egholm og vej over til fastlandet, eller det skal være tunnel hele, må vi jo så undersøge såvel økonomi som tekniske muligheder ved. Vi kan ikke bære mere biltrafik inde i Aalborg by sundhedsmæssigt, derfor vil det med en ringvej blive mindre trafik, især hvis det samtidig bliver indført roadpricing.