Frederikshavn

Oplagt at flytte grunduddannelse

Set med nordjyske øjne er det usædvanligt glædeligt, at forsvarskommandoen i sit udspil til det kommende forsvarsforlig lægger op til, at Søværnet flytter sin grunduddannelse til Frederikshavn. Her ventes den at blive placeret i området ved Søværnets Sergent- og Reserveofficerskole i Bangsbostrand. I sig en håndsrækning til en havneby og et område, der ikke ligefrem oplever at blive begunstiget med tilgang af virksomheder og dermed nye arbejdspladser. Samtidig er det svært at opfatte som andet end en skrivebordsafgørelse, når grunduddannelsen hidtil har holdt til i Auderød på et sted i Nordsjælland, hvor der unægteligt er længere til vandet end i Frederikshavn.