Oplagt at lave undersøgelse

Det ligger lige for at lade en uvildig ekspertgruppe undersøge, hvad myndighederne egentlig har foretaget sig - eller måske rettere netop ikke foretaget sig - i de sidste tre år frem til den meget omtalte fyrværkeri-ulykke i Seest ved Kolding for lidt over et halvt år siden, onsdag 3. november 2004.

For som det efterhånden har fremme en del gange, har Beredsskabsstyrelsen i 2001 gennemført en lang række forsøg i Tranum med fyrværkeri som reaktion på en voldsomt fyrværkeriulykke i Holland. Umiddelbart virker det afgørende problem at være, at de erfaringer, som Beredsskabsstyrelsen måtte have gjort ved sine undersøgelser i november 2001, ikke rigtigt er blevet formidlet videre i systemet og i sidste ende ud til producenter, forhandlere og forbrugere. Derfor er reglerne ikke blevet ændret, så de i højere grad er afstemt efter, hvor sprængfarligt - og meget lidt uskadeligt - fyrværkeri kan være i ukyndiges hænder og under forkerte forhold. I et forsøg på at tilrettelægge arbejdet med fyrværkeri-regler bedre - og vel nok også i et forsøg på at placere et ansvar for, at der er gået så galt som det gik i Seest - er økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) og forsvarsminister Søren Gade (V) af indlysende grunde gået sammen om at nedsætte en ekspertgruppe på tre medlemmer. På et overordnet plan kan undersøgelsen måske også være med til at forhindre en mytedannelse af den type, som har fået lov til at blomstre op omkring en anden større ulykke i Danmark - den, der for fem år sendte ni unge mænd i døden ved Roskilde Festival - nemlig en lidt kynisk udlægning af, at hvis bare tilpas mange kludrer i det i tilpas mange led på én gang, er det nemt at lade være med at tage stilling til, hvem der måtte have et ansvar for, at en ulykke har fået lov til at udvikle sig. Og undersøgelse af fyrværkeriforsøg eller ej, så har Seest-ulykken formodentlig - og forhåbentligt - lært myndigheder til ikke at placere farlige fabrikker i et tætpakket parcelhusområdet. Og private til at have en helt anderledes påpasselig omgang med fyrværkeri, som ikke nødvendigvis er opskriften på fest og farver.