Oplagt at skrue ned på afgiftsblus

Umiddelbart kan det jo godt virke voldsomt, at prisen for en liter benzin er ved at nærme sig 10 kroner - og derfor ligger det lige for at bede den siddende regering om at skrue ned for afgiftsblusset. Men derved glemmer forbrugerne, at en lang række dagligvarer faktisk slet ikke er steget i pris - og at nogle endda er faldet, når priser bliver sammenlignet med lønninger. På en lang række punkter er købekraften steget, endda ret markant. Men når nogle bilister reagerer så kraftigt, hænger det naturligvis sammen med, at mange føler, at det i sig selv er dyrt i det hele taget at anskaffe sig et køretøj. Men så skal der i langt højere grad reguleres på den såkaldte registreringsafgift, så bilisterne så at sige kommer hurtigere fra start.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk