Lokalpolitik

Oplagt navn

Navnet lyder af jammer. Ethvert kvikt skolebarn i Danmark véd, at Jammerbugten er en kystnær del af Vesterhavet, der ligger ud for Hanherred og det sydvestlige Vendsyssel. Det dystre navn leder tanken hen på de uhyggeligt mange skibsforlis, der især tilbage i sejlskibenes tid forekom i det frygtede farvand med vandrende revler.

For nylig bragte NORDJYSKE Stiftstidende et billede, der viste vragrester af den norske bark "De Tre Venner", som forliste i Jammerbugten for 123 år siden. Jammerbugten har altså et betegnende navn. Det kan derimod undre en jordbunden landkrabbe, at lige så jordbundne landkrabber, der er bosiddende ved Jammerbugtens kyster, kan finde på at anvende navnet på en svigefuld havbugt som betegnelse på det stykke land, som skal udgøre en nordjysk storkommune. Man kunne vel forvente, at rimeligt fantasifulde lokalpolitikere uden stor besvær kunne finde på et nok så landfast navn på deres nye kommune. Når den nydannede storkommune i det væsentlige omfatter både Øster Hanherred og Vester Hanherred, synes det nærliggende at benytte Hanherred som kommunenavn. Det navn er der noget stout og stræbsomt over, og Hanherred er i hvert fald beliggende på land. Karl Maksten Rantzausgade 40, Aalborg