- Oplandet får positiv særbehandling

- Men puljen er ikke tænkt som støtte til religiøse formål eller oplandscentre, siger Hedegaard

FREDERIKSHAVN:Oplandspuljen er vokset i CD's have og Jens Hedegaard Kristensen har selv opfordret metodisterne i Strandby til at søge støtte fra Oplandspuljen. Alligevel er han stærkt i tvivl om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes. Dels er Oplandspuljen møntet på mindre bysamfund, der ikke er bæredygtige i sig selv, dels har politikerne et problem med støtte til religiøse formål. - Strandby, Elling, Jerup og Ravnshøj er oplandscentre, der "har det hele". Det vil sige skoler, institutioner, ældreboliger og så videre. Oplandspuljen er tænkt som støtte til landsbyer uden disse faciliteter, siger Hedegaard. Han frygter, at et ja til Strandby vil "åbne en ladeport". - Så vil de også have støtte til bycentre inde i Frederikshavn, Bangsboområdet for eksempel. Og giver vi kommunal støtte til én trosretning, hvad skal vi så sige, når Jehovas Vidner eller Indre Mission kommer med deres ansøgninger. Af samme årsag havde vi svært ved at sige ja til Arne Hansens lokalradio, for hvad nu med de andre lokalradioer? Hedegaard lover metodisterne et svar i løbet af efteråret, formentlig efter et af de to næste møder i teknisk udvalg. Positiv særbehandling Hedegaards politiske frænde i Borgerlisten Frederikshavn, Niels Ole Fredborg Nielsen, mener, at oplandet får positiv særbehandling. Fredborg reagerer på NORDJYSKEs artikel torsdag, hvor borgere fra Fællesvirke Vest beklagede sig over, at Frederikshavn sætter sig tungt på anlægsinvesteringer. - Det er ikke korrekt, at vi ikke støtter oplandet. Tværtimod har vi sagt ja til alle ansøgninger, og jeg ved, at netop Borgernes Hus i Skærum og Fritidshuset i Kvissel samt Kvissel Station før sommerferien fik ja til deres ansøgninger, siger Niels Ole Fredborg, der også nævner Lejerbos ældreboliger i Gærum som et eksempel på positiv særbehandling. - Byrådet har vedtaget et generelt stop for flere almene ældreegnede boliger, men det til trods tog vi det med i budgetforhandlingerne, da der er et dokumenteret behov i Gærum, siger Niels Ole Fredborg Nielsen. Ifølge Bent Westerberg, afdelingsleder i teknisk forvaltning, er Oplandspuljen øremærket til "forskønnelse og aktiviteter i oplandet, der er med til at sikre identitet og levedygtighed". Oprindelig var puljen på 300.000 kr., som blandt andet blev brugt til det lovpligtige eftersyn af legepladser, men i Budget 2005 forhøjedes puljen til én mio. kr., men præcis hvad pengene skal bruges til, er endnu ikke formuleret. Oplandspuljen er som nævnt på én mio. kr. i år og ligeledes i 2006. Ved udgangen af juli var der brugt 227.270 kr. af puljen.