Lokalpolitik

Oplandsbutikker drejer nøglen

Kunderne tager til byen og køber ind til det halve

FREDERIKSHAVN:Når liberale kræfter begynder at tale om behov for planøkonomi, så kan det være svært at finde en grimasse, der kan passe. Ikke desto mindre udartede byrådets behandling af detailhandelsplanlægningen sig til en sand spørgejørgen om, hvad byrådet kan gøre for at komme oplandsbyernes butikker til hjælp. Venstremanden Erik Janum, der også er bager i Jerup, talte sig varm - og nærmede sig planøkonomiens alter, da han præciserede, at han var godt træt af, at byrådet giver tilladelser til så mange butikker i Frederikshavn. - Det er ikke til at drive forretning i oplandet, når kunderne kan købe varerne til det halve inde i byen, lød det lakonisk fra Janum. Han fik dog ikke synderlig opbakning fra egen gruppe, hvor Hans Ulrik Vadmann talte Janum midt imod, idet han så mindeligt bad om at slippe for sovjetrussiske tilstande. - Det eneste vi kan gøre, er at skabe gode rammer for bosætning i vore oplandsbyer. Det kan vi gøre ved at sikre, at der er offentlige transportmidler, pasningstilbud og skoler. Så har butikkerne en kundekreds at byde ind på. Mere kan og skal et byråd ikke gøre, mente Hans Ulrik Vadmann. Han fik opbakning fra Anders Gram Mikkelsen, S., der understregede, at byrådets opgave er at sikre de rammer, der er nødvendige for detailhandlens udvikling. - For år tilbage måtte de gamle kvarterforretninger bukke under. I dag genopstår butikkerne under kædenavne rundt om i Frederikshavns periferi. Så det kan lade sig gøre at sælge varer og tjene penge, hvor kunderne er. Og vi kan nu engang ikke styre folks indkøbs-vaner med planlægningsredskaber, sagde Anders Gram Mikkelsen. Detailhandelsplanlægningen sendes nu ud i offentlig høring - og så er der plads til borgernes mange gode ideer om, hvordan detailhandlen kan udvikles.