Oplev en barsk stranding i Jammerbugten

Ildsjæle bag ide om højteknologisk oplevelsescenter på stranden i Blokhus.

Grete Mill
Jammerbugten har krævet mange ofre. Vraget af De Tre Venner af Christiania ligger i stranden ved Pirupshvarre. Skibet forliste ved Blokhus 7. januar 1882. Redningsfolk fra Blokhus reddede alle. Der var otte om bord. Arkivfoto: Kurt Bering
Kultur 28. december 2007 00:59

Et højteknologisk oplevelsescenter, hvor publikum kan opleve en barsk stranding i Jammerbugten, sådan som det foregik i 1880¿erne. Det er en af ideerne til indholdet i det planlagte strandcenter på Blokhus Strand. Ildsjælene bag har søgt om en halv mio. kr. fra landdistriktsmidler til et forskningsprojekt på Aalborg Universitet med henblik på særegne oplevelser. Det er både til indholdet i Fiskernes Hus og til rekonstruktionen af redningsstationen. Om ideen siger en af ildsjælene, virksomhedskonsulent Torben Reese: - Vi skal flyve højt. Strandcentret skal give oplevelser. Kultur-, miljø- og turistpolitik skal spille sammen. Det vil være naivt at tro, at vi kan få kommunen til at betale driften, bare vi kan bygge bygningerne. Derfor skal der findes et indhold, som turister og andre vil betale for at opleve. Det gør de gerne, når der er noget unikt at betale for, siger Torben Reese, der fortsætter: Forskellighed - I en tid med tiltagende global konkurrence og i en videnøkonomi som det danske, hvor der i stigende grad konkurreres på innovation og kreativitet, er det vigtigt, at strandcentret differentierer sig fra konkurrenterne. Samspillet mellem kultur, miljø og turisme har og vil udvikle sig. Grænsefladerne er i konstant forandring og det stiller hele tiden kulturpolitikken, miljøpolitikken og turistpolitikken over for nye udfordringer. Med ideen om strandcentret har Blokhus allerede igangsat et målrettet initiativ for at styrke vilkårene for økonomisk vækst og øget kulturproduktion i kultur og oplevelsesøkonomien. Strandcentret bevæger sig på kultur-, miljø- og oplevelsesøkonomiens markedsplads og det vil styrke de generelle erhvervsvilkår i Jammerbugt Kommune og i regionen. Ud af strandcentret skal der vokse en ny form for økonomi. Det er en økonomi, som er baseret på en stigende efterspørgsel efter oplevelser og som bygger på den merværdi, kreativiteten skaber i nye og i mere traditionelle produkter og serviceydelser. Oplevelserne skal i stort omfang drives frem af de teknologiske landvindinger, der muliggør formidling og kommunikation af kulturoplevelser, siger Torben Reese. Ildsjælene har aftalt møde med en universitetsprofessor om ideerne i begyndelsen af januar.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...