EMNER

Oplevede positiv stemning på Marienborgmøde

Direktør Nga Phan overrasket over hvor stor enighed der er om det væsentlige

HIRTSHALS:Det var med nogen forsigtighed og lidt lunkne forventninger, direktør for Nordsømuseet Nga Phan i denne uge deltog i det meget omtalte møde på Marienborg mellem en række repræsentanter for indvandrere samt tre ministre. - Med 25 deltagere og omkring 150 minutter til rådighed, ville der, hvis alle talte lige længe, blive seks minutter til hver. Derfor kunne der kun blive tale om et prioenterings- eller åbningsmøde, hvor vi fremlagde vore synspunkter og holdninger. Der var simpelthen ikke tid til nogen debat siger han. Nga Phan understregede på mødet at han i sit indlæg talte ud fra de erfaringer, han havde gjort sig siden han i 1981 kom til Danmark. Fire vitale punkter Han præciserede, at det for ham at se er vitalt, at man sætter kraftigt ind for at skaffe arbejde til den første generation af indvandrere. For det andet er det vigtigt man støtter de unge i anden generation gennem uddannelse, og måske sætter særligt ind i Folkeskolen med hjælp til de lærere, der underviser to-sprogede. For det tredje er det vigtigt at hjælpe de unge til at få en identitet, så de kan dygtiggøre sig i bevidsthed om, hvem de er, og være klar over, at de er forskellige fra egentlige danskere. Endelig kræver det en accept fra samfundet, hvis integrationen skal lykkes. For dårlig debat Nga Phan er nemlig ret skuffet over den måde debatten i den danske offentlighed føres på. - Enhver, der kommer til Danmark som indvandrer, har kun et eneste ønske, nemlig ligeså stille at glide ind i samfundet og blive en del af det. Men i den offentlige debat og i pressen sker det modsatte. Her hænger man store grupper ud og generaliserer alt for ofte. Omkring de unges identitet fortæller han om, hvordan hans ældste datter, der nu er 21 år og studerer til ingeniør/arkitekt i Aalborg, overraskede ham en søndag morgen, da hun var fem år gammel. Identitet og selvværd -Hun spurgte mig ligeud, om hun selv kunne vælge om hun ville være dansk eller vietnamesisk. - Jeg sagde ja, og hun valgte naturligvis at være dansk.Hun er jo født i Danmark og kendte ikke andet. - Men hun er også klar over, at hun er vietnameser og forskellig fra de fleste danskere. At hun, med hjælp fra sine forældre, har gjort sig det klart, kan være og er en styrke for hende, fortæller han. Noget der kunne hjælpe andengenrationsindvandrere med at finde denne vigtige identitet som "anderledes danskere" er modersmålsundervisning i Folkeskolen. Den har man i Hirtshals Kom une holdt fast i, og det finder Nga Phan er flot. I Hjørring, hvor Nga Phan bor, har man imidlertid droppet den. Ingen religionssnak Nga Phan havde egentlig frygtet, at religion ville spille en stor rolle på mødet. Sådan gik det ikke. Måske fordi det fra starten var fastlagt, at det handlede om at finde frem til en måde man kunne hjælpe de unge indvandrere på. - Jeg var faktisk forbavset over, at f.eks. Islam ikke spillede nogen rolle på mødet. Det glædede mig, for den slags har jeg ikke ret meget forstand på, siger han. Til gengæld blev han positivt overrasket over, hvor enige man på mødet var om det væsentlige. Nemlig at skaffe indvandrerne i arbejde så hurtigt som muligt, så de kan fungere som rollemodeller for de unge. -Statsministeren ambition om at bringe arbejdsløsheden blandt unge indvandrere ned på samme niveau som for danskerne finder jeg fornem, men også en smule ambitiøs, konstaterer han.