Turisme

Oplevelser i sommerlandet

TURISTSERVICE:Jeg har altid troet at en af turistbureauernes vigtigste opgaver var at servicere turisterne, så de får mulighed for at besøge de steder i sommerlandet, hvor der findes arrangementer, der måske kunne være et besøg værd. Men der må jeg sige, at jeg har taget fejl (i hvert fald med hensyn til Hirtshals Turistbureau). Jeg har sammen med min kone arrangeret Antikvitetsmessen i Løkkenhallen gennem 31 år. Da messen starter 2 august, er vi naturligvis i fuld gang med blandt andet opsætning af plakater for messen. Alle steder møder vi en interesse og imødekommenhed, dog med en undtagelse Hirtshals Turistbureau. Min svoger der er ude med plakater henvender sig på Hirtshals Turistbureau og får det korte svar: Den har vi sandelig ikke plads til (plakaten måler kun 30x40cm). Vi har cirka otte, som vil have plakater op på venteliste, så den kan i blive skrevet på. Min svoger takker dog nej, da der med mange på venteliste kan være tale om uger eller måneders ventetid, og da messen slutter 5. august er der ingen grund til at julekunderne på turistbureauet skal døje med at se på en plakat, der er uaktuel. Kære leder af Hirtshals Turistbureau, giv turisterne den service som i er ansat til.