Oplevelser i vente

Havnefronten og Kattegat-kysten skal være oplevelseszoner i ny tværgående indsats.

kattegat-kysten med Hou, Hals og de flotte naturområder ved Lille Vildmose er oplagt til udvikling af grøn og bæredygtig turisme. Og derfor bliver området også en af to nye oplevelseszoner i Aalborg Kommune. Arkivfoto: Grete Dahl

kattegat-kysten med Hou, Hals og de flotte naturområder ved Lille Vildmose er oplagt til udvikling af grøn og bæredygtig turisme. Og derfor bliver området også en af to nye oplevelseszoner i Aalborg Kommune. Arkivfoto: Grete Dahl

Nu skal der sættes handling bag alle de mange fine ord om oplevelsesøkonomi. Det mener man i skole- og kulturudvalget, som har sagt ja til at være tovholder for en indsats, hvor Kattegat- kysten samt midtbyen og havnefronten udnævnes til særlige oplevelseszoner for alt fra kultur til fritid, turisme og naturoplevelser. Projektet, som tager afsat i arbejdet med at revidere den nuværende kommuneplan, er forberedt af to fokusgrupper, som har analyseret de udvalgte områders styrker og svagheder. Og ifølge rådmand Henrik Thomsen (SF), er det ikke utænkeligt, at andre områder på sigt vil få en tilsvarende status. - Så det betyder ikke, at vi svigter nogen. Men i stedet for at starte med 16 forskellige zoner, vil vi hellere koncentrere indsatsen om to konkrete forsøgsområder, forklarer han. I zonen omkring midtbyen og havnefronten satses der især på oplevelser forbundet med handel, kultur, historie og vand. Og her er udfordringen blandt andet at skabe en overskuelig og attraktiv bykerne, hvor turister og andre besøgende har lyst til at tilbringe en forlænget weekend. Der skal skabes et farverigt kulturliv, som appellerer til alle aldersgrupper, og mulighederne for at udnytte områdets særlige historie og handelsliv er også oplagt. Den milde kyst På Kattegat-kysten, som Henrik Thomsen betegner som "den milde kyst", handler oplevelserne især om naturen i skov, strand, fjord og mose. Men der er også potentialer i de mindre by- og havnemiljøer - for eksempel i Hou og Hals, hvor der allerede er flere gallerier og kunsthåndværkere. - Så det er oplagt at satse på grønne og bæredygtige oplevelser for hele familien. Både i forhold til turister, men vi skal naturligvis også huske lokalbefolkningen, tilføjer Henrik Thomsen. Han ser gerne et frugtbart samarbejde. Ikke kun med kommunens øvrige forvaltninger - men også i forhold til lokale foreninger og ini-tiativtagere. - Der er allerede en del på vej. Planerne om et nyt wellnesscenter i Hou passer for eksempel godt i forhold til de visioner, fokusgrupperne har formuleret for området, forklarer han. Ifølge Henrik Thomsen er det vigtigt, at indsatsen følges op af konkret handling. Og derfor påpeger skole- og kulturudvalget også, at der skal sættes penge af til projektet. - Det er en tværgående indsats, som inddrager alle kommunens forvaltninger, og derfor er det også hér, man i givet fald skal finde pengene, forklarer Henrik Thomsen. - Men selv om vi er pressede økonomisk, er der forhåbentlig også en del frie midler, vi kan bruge til området, siger han.