Natur

Oplevelser og natur skal lokke nye læger

En flere dage lang charmekampagne rettet mod en gruppe medicinstuderende fra Aarhus Universitet er et middel til at sikre Sygehus Thy-Mors ansøgere til en stilling som turnuslæge.

Hvor der er fuld fag­lig back­up for de unge læ­ger, der får en turnusstilling på Sy­ge­hus Thy-Mors, må de me­di­cin­stu­de­ren­de selv hol­de ba­lan­cen, da de ef­ter en kort in­struk­tion på stan­den får vand un­der surf­bræd­der­ne. Foto: Jens Fogh-An­der­sen

Hvor der er fuld fag­lig back­up for de unge læ­ger, der får en turnusstilling på Sy­ge­hus Thy-Mors, må de me­di­cin­stu­de­ren­de selv hol­de ba­lan­cen, da de ef­ter en kort in­struk­tion på stan­den får vand un­der surf­bræd­der­ne. Foto: Jens Fogh-An­der­sen

Thy mangler læger, og kampagnens mål var at synliggøre over for de medicinstuderende, at en turnusstilling i Thisted fuldt ud kan sikre både fagligt indhold og en helt igennem kvalificeret uddannelse. Samtidig skulle initiativet vise, hvilke muligheder området kan tilbyde i fritiden. Ud over et møde med repræsentanter for Sygehus Thy-Mors brugte de studerende tiden til at se og smage på Thy - og til at prøve nogle af de muligheder, området har som alternativer til universitetsbyens muligheder. Her er der bl. a. muligheder for surfing, mountainbike-kørsel, cykelture, ture i naturen, og det fik deltagerne også prøvet. - Et formål med arrangementet er at undersøge de studerendes forestillinger om Thy og samtidig finde ud af, hvad der kan gøres for at få ansøgere til sygehusets turnusstillinger, siger Rasmus Johnsen, arrangør af charmeturen. Johnsen er koordinater på Building the Cold Hawaii-projektet - et projekt, der bl. a. handler om at beskrive, hvilke positive effekter området kan opnå ved at slå på de muligheder, Thys natur giver. En udfordring er at bearbejde holdningen om, at Thy er langt væk, og at det kan være mere end svært at flytte fra sine gamle netværker i uddannelsesbyen. - Kan det her være med til at få bare en procentdel af deltagerne til at søge hertil, så har vi jo opfyldt vores formål, siger Rasmus Johnsen. jens.fogh.andersen@nordjyske.dk