Oplevelsesindustri kan levere arbejdspladser og delprojekter

Nødvendigt at tage utraditionelle metoder i brug, mener centerleder

FREDERIKSHAVN:I Projekt Dynamik, der skal fungere som krumtap for delprojekter og mindre initiativer, er der rigtig gode muligheder for at finde jobs til de mange arbejdsløse i lokalområdet - primært de ufaglærte , mener lederen for RevalideringsCenter i Frederikshavn Ole Schwartz. Han har, bl.a. sammen med Knivholt, arbejdet med Projekt Dynamik i et halvt år. Og han peger på, at det netop er de ufaglærte, der vejer tungest og er sværest at få udsluset til arbejdsmarkedet. - De bedst kvalificerede, mobile og omstillingsparate ledige er i stor udstrækning genplaceret på arbejdsmarkedet. Tilbage er en stor restgruppe, hvor omskoling og almen opkvalificering er nødvendig for, at de igen kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Men ud over opkvalificering er der selvfølgelig også hårdt brug for at få skabt ny arbejdspladser i kommunen, siger Ole Schwartz. Turisme og oplevelsesindustri har flere gange været fremme som bud på aktuelle vækstområder i flere nordjyske kommuner - også i Frederikshavn Kommune. - Dette rummer gode muligheder for bl.a. Frederikshavn, der bl.a. har Bangsbo og Knivholt Hovedgaard. Især det sidste, der af slots og ejendomsstyrelsen er vurderet som bevaringsværdigt, er aktuelt. Dels fordi det allerede danner rammen om mange kulturelle aktiviteter - lige fra koncerter til arbejdende værksteder for pensionerede smede og maskinarbejdere. På Knivholt kan det i fremtiden blive aktuelt med endnu flere restaureringsarbejder, f.eks. af stendiger samt genetablering af renæssancehaven, der tidligere havde 30 beskæftiget, men det er bare et par af mange muligheder, siger Ole Schwartz. Af andre delprojekter under Projekt Dynamik, nævner han udflytning af Sognefogedgården til Knivholt, vedligeholdelse af lokale kirkediger i kommunen, samt opførelse af et velfærdshus i tilknytning til Knivholts prospektive renæssancehave. - Vi håber på den måde at få nogle mennesker i arbejde på en utraditionel måde, idet vi vil gå ind og lave partnerskabsaftaler med private arbejdsgivere, således at det bliver disse, der opkvalificerer de arbejdsløse, siger Schwartz. Og han tror på, at der er en rimelig stor chance for, at arbejdsgiverne vil være med til. - På denne måde er vi nemlig med til at understøtte arbejdsgiverne i at finde nye arbejdsområder, samtidig med at vi, hvis der er interesse for det, kan hjælpe med en form for jobrotation. Vi har bl.a. kontaktet ti anlægsgartnere i Frederikshavn Kommune, og vi venter spændt på at høre fra dem når sommerferien er overstået i uge 32, siger Ole Schwartz.