EMNER

Oplevelsesplads med færre ambitioner

AABYBRO:Nordjyllands Amt mener, at planerne for en oplevelsesplads ved Ryaaen og rastepladsen ved Thisted Landevej er for vidtløftige og kan derfor ikke gå ind for det nuværende projekt. Derfor opfordrer Aabybro Kommunes teknisk udvalg Initiativgruppen til at se på sit projekt en gang til og tilpasse det amtets retningslinier, og det har gruppen så til sinds at gøre. Amtet mener, at planerne om et cafeteria og en scene nær Ryaaen er en dårlig ide, fordi det kan føre til for mange aktiviteter på rastepladsen. Derimod bakker amtet op om planerne om et primitivt lokalt anlæg til brug for friluftslivet. Det vil sige bål- og grillplads, legeplads og primitive shelters til brug for rejsende i bil eller på åen. - Vi opfordrer Initiativgruppen til at tilpasse projektet til amtets udmelding. Det er et spændende projekt, som kan blive til gavn for både lokale og for rejsende, siger Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg. Og Initiativgruppen er med på ideen. - Vi arbejder ufortrødent videre og dropper planerne om at få en ishytte og en stationær scene i projektet, som vi nu tilretter, så vi igen kan søge kommunen og få vores landzonetilladelse, siger gruppens Karl Schrøder. Gruppen er langt fremme med planer om at opføre pladsen som beskæftigelseprojekt i samarbejde med Aabybro Kommunes socialforvaltning samt AMU. - Det kan så blive et led i et uddannelseprojekt til folk på overførselsindkomster og vi vil søge fonde og sponsorer om støtte til materialerne, siger KarlSchrøder.