Nordjylland

Opløs ikke selskab

Søndag 11.1. bragte NORDJYSKE en artikel med overskriften ”Pengetanken er i fare”.

Artiklen beskrev bl.a., hvad der kan ske, hvis personer, som ønsker at opløse TryghedsGruppen bliver valgt ind i repræsentantskabet ved valget til TryghedsGruppen her i januar og februar – personer, som vil udbetale formuen til de nuværende kunder i TrygVesta og Nordea Liv & Pension. Jeg stiller selv op til repræsentantskabsvalget i Nordjylland, og det er min klare holdning, at en opløsning af selskabet vil have meget uheldige konsekvenser for os nordjyder og samfundet i det hele taget. Det vil nemlig samtidig være et farvel til TrygFonden, som alene i 2008 uddelte 350 millioner kroner til almennyttige formål til glæde for alle i Danmark. Et af kerneområderne i TrygFondens arbejde er sundhed. Jeg har mere end 30 års erfaring med forebyggelse og sundhed, og jeg ved, at det er en opgave, som det offentlige ikke kan løse alene. De penge og kræfter, TrygFonden lægger på sundhedsområdet, er med til at udfylde hullerne i trygheden, der hvor samfundets indsats ikke rækker. Det gælder bl.a. et nyetableret forskningscenter, som skal skaffe viden om, hvad der virker i kampen mod en dalende folkesundhed. Den viden vil også give de nordjyske kommuner et hidtil uset veldokumenteret grundlag for en samlet og effektiv indsats i forebyggelsesarbejdet. Som det er nu, er TrygFondens midler med til at redde liv og forbedre vores tilværelse! Det kan vi ikke undvære! Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for at opretholde og udvikle TryghedsGruppen og TrygFonden, så de kan fortsætte det dedikerede arbejde, der kommer os alle til gavn. Alle nordjyder med forsikringer i Tryg Forsikring eller Nordea Liv & Pension kan stemme til valget, og det vil jeg gerne opfordre alle til at gøre.