Oplysninger?

POSTKASSER:At bringe éns fritidshus i overensstemmelse med postreglerne pr. 1.1.2012 fortæller noget, som ikke i det daglige er fremme i den forbindelse. Nok kan man få en slags forståelse for regler ved at konsultere internettets informationer, som siger, at postkassens indtag skal være 120 cm over jordoverfladen, og at den skal stå i skel. Men hvor er skel? Hvor der intet fortov er? Et helt upåagtet problem er sne og snerydning med sneplove. Hvem har erstatningsansvaret for de postkasser, som sneplovene nedlægger? Her er der reelt tale om en nabovandsituation, hvilket betyder, at den kommune, som har sendt sneplovene ud, hænger på et erstatningsansvar. Om de så kan skaffe sig regres i forhold til Postvæsenet. Det er en anden sag, men borgerne har krav på en regulær oplysning i den sammenhæng.