Oplysnings-forbund får tilskud halveret

Skarp kritik af ændret lov hjælper ikke aftenskoler

Voksenundervisning 19. september 2002 08:00

STØVRING: Der blev givet et par verbale hug til regeringen, da Støvrings byråd vedtog at halvere tilskuddet til kommunens elleve oplysningsforbund. Det virkede nærmest som en lidt modstræbende vedtagelse, men med den økonomisk stramme holdning, som lokalpolitikerne har lagt sig fast på, hvad angår ekstrabevillinger, så var der næppe nogen vej udenom. Årsagen til den umiddelbart drabelige nedskæring er de ændringer i Folkeoplysningsloven, som Folketinget vedtog i foråret på foranledning af regeringen. Bloktilskuddet til undervisningen i oplysningsforbundene er simpelt hen blevet halveret, så kommunen nu kun må betale højst en trediedel af aftenskolernes udgifter mod førhen to trediedele. Skal der gives mere økonomisk opbakning til voksenundervisningen, ville det blive på kommunens egen regning. - Det her er det dummeste, som vi har endnu har set regeringen gøre. Det her skaber fordummelse og får flere folk til at blive foran fjernsynet frem for at komme ud og få fordybelse. Der kan ikke have siddet nogle højskolefolk i den kommission, der har anbefalet det her, sagde det Radikale Venstres Per Vilsbøll i et kort og skarpt indlæg. Også den tværpolitiske Grete Pedersen synes, det var en dårlig idè, der blev gennemført her: - Det er ærgeligt, at Folketinget kommer med sådan en nedskæring. Det går ud over det folkelige perspektiv, sagde hun blandt andet, og ingen Venstrefolk i byrådssalen følte sig kaldet til at forsvare deres partifæller i regeringen i denne anledning. Lovændringen gør det ganske vist muligt for kommunerne at give ekstra støtte til nogle af aftenskolernes aktiviteter. Det gælder handicapundervisning samt decideret små hold, som der er eksempler på i landområder. Det har da også været under overvejelse, da flere af kommunens elleve oplysningsforbund er ganske små og risikerer at blive hårdt ramt, når halvdelen af det vante tilskud fjernes ved årsskiftet. Pengene kan kun hentes ved at sætte deltagernes betaling op, og hvor mange borgere, der vil finde ekstra penge frem til det formål, er ikke sådan at spå om. De stående udvalg var imidlertid enige om, at der ikke skulle gøres forskel på de enkelte forbund og hold, så alle får lige meget og lige lidt i tilskud. Effekten af det vil man så vurdere efter et år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...