Lokalpolitik

Opmærksom på de ledige lejeboliger

HIRTSHALS: Årsregnskaberne fra Hirtshals Boligselskab, Hirtshals Boligforening, Boligselskabet Nordjylland og ejendomsselskabet Vendsyssel Vest var forleden sat på dagsordenen ved det første byrådsmøde efter sommerferien. Borgmester Knud Størup (UP) indledte orienteringerne med at kommentere, at der desværre er nogle underskud i de forskellige foreninger. - De er ikke faretruende, men tendensen, det er noget, vi skal være opmærksomme på, sagde Knud Størup. Det skyldes ikke mindst, at kommunen har stillet garantier samtidig med, at den har tilsynspligt over for selskaberne og foreningen. Således er der også i flere tilfælde nu møder mellem Hirtshals Boligselskab og Boligselskabet Nordjylland på vej. Dels for at drøfte den umiddelbare økonomiske situation og dels for at se frem i tiden og finde frem til eventuelle løsningsforslag på de udlejningsproblemer, der præger enkelte afdelinger. - Vi har et godt samarbejde boligselskabet og kommunen imellem, understregede Kjeld Larsen (V) - byrådets repræsentant i Hirtshals Boligselskabs bestyrelse. Han gjorde dog samtidig opmærksom på, at man fra byrådets side skød udlejningsproblemer over på boligselskabet, når man kommunalt opsagde visitationsretten til forskellige lejeboliger. Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest og Hirtshals Boligforening har i regnskabet for 2003 kunnet præstere mindre overskud. henry