OPP er intet vidundermiddel

Det er farligt for kommunerne at binde sig til private investorer på langvarige aftaler, mener S-ordfører

Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP) er ikke et vidundermiddel, som med et snuptag kan løse problemerne for danske kommuner, der er fanget mellem klemte budgetter og store investeringsbehov på ejendomsområdet. - Det lyder umiddelbart forjættende for kommunerne at lade private investorer bære udgifterne til opførelse og vedligeholdelse af kommunale ejendomme i en økonomisk vanskelig tid, men der er også store problemer med modellen, siger Socialdemokraternes kommunalordfører, Rasmus Prehn. Bundet i 25 år Det vigtigste problem med OPP-modellen er ifølge Rasmus Prehn, at den binder kommunerne til at betale for brugen af ejendommen i en periode på op til 25 år. - Bygger en kommune en skole i OPP, så er den bundet til skolebygningen i lejeperioden på op til 25 år, selvom børnetallet falder, og skolen dermed bliver overflødig, mener han. På den måde løber kommunerne en risiko for pengespild, der udspringer af den manglende fleksibilitet med hensyn til den kommunale brug af bygningerne på længere sigt. - Hvis kommunen ejer sine bygninger, så kan den jo sælge dem, hvis de bliver overflødige, eller, hvis den bor til leje, sørge for at indgå forholdsvis korte lejekontrakter, siger Rasmus Prehn. Han er ikke arg modstander af OPP som følge af en ideologisk principbeslutning, men ønsker at nuancere debatten på området. Alternativ - Jeg kan da godt se en fordel i, at vedligeholdelsen af en ejendom ved OPP løftes ud af det årlige, kommunale hundeslagsmål over budgettet, hvor bygningsvedligeholdelsen ofte taber til alle kommunale opgaver, siger han. Socialdemokraternes kommunalordfører mener, at det er de stramme økonomiske tøjler, som kommunerne bliver holdt i, der har sat OPP på den kommunale dagsorden. - Men i stedet for som en mirakelkur vil jeg gerne have, at OPP blive en mulighed blandt flere, når kommunerne skal have finansieret anlægsprojekter, siger han. Derfor vil Rasmus Prehn gerne give kommunerne videre økonomiske rammer end i dag til at afholde anlægsudgifter ved at øge lånemulighederne til anlægsinvesteringer. - I den situation er kommunerne i en reel valgsituation mellem OPP og andre finansieringsmuligheder, når de skal bygge nyt, mener han. Samfundsøkonomi I PensionDanmark, der administrerer pensionen for medlemmerne af 14 LO-forbund, mener administrerende direktør Torben Möger Pedersen, at erfaringer fra udlandet dokumenterer, at der er mange samfundsøkonomiske fordele ved et tættere samarbejde mellem det private og det offentlige på ejendomsområdet. - Hvis det reelt er barrierer i den danske lovgivning, der forhindrer et lignende gennembrud for OPP i for eksempel de danske kommuner, så må vi hurtigst muligt få set på det, siger han.