Lokalpolitik

Opposition - mod hvad?

POLITIK:Jeg vil ikke just påstå jeg er, eller på noget tidspunkt har været, en glødende tilhænger af kommunalreformen og de efterfølgende kommunesammenlægninger. På ingen måde! Jeg er faktisk overbevist om, at mindre kommunale enheder, giver en betydelig større borgerinddragelse og dermed et mere demokratisk Danmark. Men - beslutningen blev nu engang truffet af et demokratisk valgt flertal af folketinget og det er direkte naivt at tro den nogensinde bliver ændret. Som medlem af det første byråd i vores nye kommune, burde det derfor være et grundlæggende udgangspunkt, uanset om man var for eller imod sammenlægningen, at vi skal få det bedste ud af virkeligheden og arbejde for at skabe en god og velfungerende kommune. Det kan jeg heldigvis konstatere at et meget stort flertal af byrådet er enig med mig i, og det synes jeg lover godt for fremtiden. Desværre må jeg så også konstatere, at der specielt i den sydlige del af kommunen, stadig er en markant modstand mod den nye kommune og alt hvad den har medført. Sæbys tidligere borgmester Folmer Hansen, tordner bag sit borgmesterskrivebord, (som nu står i hans private hjem,) at alt er blevet den rene elendighed, den tidligere viceborgmester Erling Thomsen buldrer at kommunens budget er helt ude i hampen og Brian Pedersen, medlem af SF (men efter eget udsagn den eneste sande socialdemokrat i det nye byråd!) giver dumpekarakter til alle områder i kommunen, og hævder, at hvis alle bare ville gøre som ham, ville verden se anderledes ud. Det er der nok ingen tvivl om den ville! Men hvor ville det dog klæde de tre nævnte herrer og andre ligesindede, hvis de i stedet for konstant negativt og destruktivt brok og opposition, bare ville komme med et enkelt konstruktivt forslag til hvordan tingene kunne gøres bedre. Det er jo lysende klart, at der stadig er meget arbejde der skal gøres, før sammenlægningen er en succes. Der er stadig uligheder og urimeligheder der skal rettes, og det er jo helt åbenlyst at det ikke sker fra dag til dag, men alene gennem et langt sejt træk hvor alle positive kræfter er involveret. Så kære ¿opposition fra syd¿ erkend dog nu, at kommunesammenlægningen er en realitet og deltag med indspark til hvordan tingene kan gøres bedre i stedet for at sidde surmulende på bagsmækken og kære Brian ¿ stik nu piben ind og træk i arbejdstøjet og bidrag positivt med de mange ressourcer du har, til noget positivt og fremadrettet, i stedet for alene at bruge dem på brok og personlig profilering. Det ville klæde dig!