Lokalpolitik

Oppositionen fra er syd intakt POLITIK: Borgerne i kommunens sydlige opland har svært ved at se fordelene ved storkommunen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Birgit Hansen (S): - Jeg er trods alt optimist, men ting tager tid. Foto: Bent Jakobsen

SÆBY:I 2004 stemte et stort flertal fra Sæby by for en sammenlægning med Frederikshavn og Skagen, mens der i oplandsbyerne i Sæby Kommune var et tilsvarende flertal for en syd-løsning med Dronninglund og Brønderslev. Og modstanden fra det sydlige opland er intakt her godt et år efter kommunalreformen. Det var tydeligt på et borgermøde mandag aften på Sæby Fritidscenter. Cirka 30 borgere var mødt frem til Liste 2004¿s tværpolitiske borgermøde og begejstringen for den nye storkommune var til at overse. De fire politikere i panelet måtte svare for sig i så forskellige emner som salg af forsyning, kommunens budget, skolelukninger, kystsikring syd for Sæby, tømning af septiktanke, slåning af græsrabatter og rundkørsler, snerydning med mere. Økonomisk skråplan Erling Thomsen, Liste 2004, var så bekymret for kommunens økonomi, at han måtte ty til at citere SF¿s Søren Visti. Da budgettet for 2008 blev vedtaget, udtalte Søren Visti, ¿at det var urealistisk og uansvarligt. Hvis SF var kommet med sådan et forslag, havde alle andre partier rystet på hovedet, grinet og sagt: Typisk SF!¿. Nu er det vedtaget med et stort flertal, men det er helt ude i hampen, sagde Liste 2004¿s spidskandidat ved sidste valg. Mogens Brag (V) erkendte, at også han var bekymret: - Som venstremand er jeg tilhænger af, at vi først bruger pengene, når vi har dem, men vi er gået med og forsøger at bruge vores indflydelse. For eksempel ved at pege på SKATs bygning i stedet for et nyt rådhus, sagde Mogens Brag (V) - der vil bruge pengene ¿klogere¿: For eksempel ved en større satsning på forebyggelse i familieafdelingen, hvor udgifterne til anbringelse af børn med videre løber op i 225 mio. kr. om året. Ellers næsten lige så meget som hele daginstitutionsområdet tilsammen. - En tidlig indsats og bedre samarbejde med familierne kan spare os for dyre anbringelser og bryde den sociale arv, sagde Mogens Brag. C: Saml administration Peter Nielsen, de konservative, mente at en samling af den kommunale administration er nødvendig, hvis den skal være effektiv: - Det vil kunne spare os for mindst 10 mio. kr. årligt, sagde Peter Nielsen og nævnte teknisk forvaltning som skrækeksemplet på ineffektivitet og forskelsbehandling: