Oppositionen: Jensby har dummet sig

Folketingsflertal utilfreds med udtalelser

KØBENHAVN:Forsvarsministeren har dummet sig. Det mener hele folketingsflertallet uden om regeringen - inklusive Dansk Folkeparti - om Svend Aage Jensbys (V) indblanding af kontroludvalget for efterretningstjenesterne i striden om, hvad regeringen har vidst og sagt om Saddam Husseins angivelige beholdning af masseødelæggelsesvåben. Socialdemokraterne og SF har i et brev til Jensby beklaget sig over, at han har taget Folketingets kontroludvalg for efterretningstjenesterne til indtægt for, at regeringen ikke har fiflet med oplysningerne fra Forsvarets Efterretningstjeneste. De to partier forlanger, at forsvarsministeren æder sin påstand i sig igen om, at udvalget har blåstemplet regeringens brug af FE. - Vi kan og vil ikke tages til indtægt for regeringens antydning af, at vi dermed er enige i regeringens fortolkninger af FE's vurderinger, skriver de i brevet. Kontroludvalget har kun beføjelse til at holde øje med, om efterretningstjenesterne (FE og Politiets Efterretningstjeneste) overholder loven for deres virksomhed. Ikke til at kontrollere regeringens brug af efterretningstjenesterne, påpeger udvalgets formand, Jan Trøjborg (S), og SF's medlem, Anne Baastrup. Jensby har sagt, at ingen i kontroludvalget har "rejst spørgsmål om, at regeringen ikke har håndteret informationerne fuldstændig korrekt", da udvalget senest 15. marts fik lov at se FE's materiale. Et argument han samtidig har brugt til at afvise fornyede krav om en uvildig undersøgelse af, hvad regeringen og FE sidste år vidste om Saddam Husseins angivelige masseødelæggelsesvåben. Regeringen har folketingsflertal med Dansk Folkeparti til at afvise kravet om en uvildig undersøgelse af regeringens krigsbeslutning. Men Dansk Folkepartis leder og medlem af kontroludvalget, Pia Kjærsgaard, giver Socialdemokraterne og SF ret i, at forsvarsministeren har misbrugt kontroludvalget og kalder Jensbys udtalelse for "en meget uheldig formulering". - Jeg ville aldrig have sagt sådan. Aldrig. Jan Trøjborg siger, at forsvarsministeren har bevæget sig på kanten af loven ved overhovedet at udtale sig om møder i det tophemmelige udvalg. Hertil siger Pia Kjærsgaard, at det er et spørgsmål, som Jensby selv bør sørge for få opklaret. - Det ville være klogt, siger hun. De Radikales tidligere udenrigsminister, Niels Helveg Petersen, siger, at forsvarsministeren ikke har "nogen som helst adkomst" til at tage kontroludvalget til indtægt for regeringens håndtering af efterretningsoplysningerne. Han mener, at Jensby hermed har bragt regeringen i den situation, at den måtte opgive sin modstand mod at offentliggøre de omstridte papirer. - Efter Jensbys udtalelser kunne regeringen ikke gøre andet, siger Niels Helveg Petersen. Selv siger forsvarsministeren, at han aldrig har villet tage kontroludvalget til indtægt for, at den havde blåstemplet regeringen. - Jeg fastslog bare, at udvalget kunne have tilkendegivet deres opfattelse efter mødet (den 15. marts, red.). Men der blev ikke rejst spørgsmål, siger Jensby. Kravet om offentliggørelsen og om en uvildig undersøgelse har fået fornyet aktualitet, efter at en nu afskediget major i FE, Frank Søholm Grevil, har sagt, at enten regeringen eller FE's ledelse eller andre embedsmænd har fordrejet efterretningsoplysninger fra tjenestens analytikere til en påstand om, at Irak "sandsynligvis" besad masseødelæggelsesvåben. Ifølge majoren statuerede analytikerne i flere rapporter, at det var der "ingen sikre oplysninger" om. Den angivelige fare for angreb med masseødelæggelsesvåben fra Saddam Husseins styre var et vigtigt delargument for regeringen til at gå med USA i krigen. Regeringens hovedargument og formelle begrundelse for krigen var, at Irak ikke efterkom et krav fra FN's Sikkerhedsråd om at samarbejde med FN's våbeninspektører om at få klarhed over mistanken mod Irak. Jan Trøjborg og Anne Baastrup kalder i deres klagebrev Jensbys udtalelse for "et misbrug af de fortrolighedsbestemmelser, som udvalget arbejder under". Selv er udvalgsmedlemmerne afskåret - fremhæver de - fra at tage til genmæle mod Jensbys påstand om, at de har blåstemplet regeringens håndtering af efterretningsoplysninger. Udvalgsmedlemmerne er nemlig under strafansvar underlagt høj fortrolighed om, hvad de oplever på møderne. Således har Jan Trøjborg og Anne Baastrup ikke lov at sige, om det passer med, hvad de selv har set i papirerne, når regeringen siger, at den kun har fået FE-rapporter, der omtalte det som sandsynligt, og ikke usikkert, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben. Jan Trøjborg siger, at han og SF nu vil forlange en forsikring fra Jensby om, at han ikke igen tager udvalget til indtægt for, at regeringen opfører sig ordentligt. /ritzau/