Børnepasning

Opråb fra dagplejen

LUKNING:Til politikerne! Nu må dagplejens forældrebestyrelse simpelthen reagere overfor jer politikere, for vi har indtryk af, at I slet ikke ved, hvor stor en betydning Børne og Ungdomsgården har for vores børn og deres hverdag, men det kræver, at hverdagen skal være lige nøjagtig, som den er i dag. Hvis det bliver, som I indtil videre har indstillet, hvad skal der så blive af os? Bliver vi så bombet tilbage til tidligere forhold, hvor vi var i ikke småbørns egnede lokaler? Dagplejens heldagslegestue er en succes, dette skyldes blandt andet at vi er en integreret del af børnehaven. Fordelene ved at bevar Børne og Ungdomsgården er derfor: Central beliggenhed for alle dagplejere/forældre. Godkendt legeplads. Lokalerne er småbørns venlige. Institution med mange muligheder for eksempel musikrum, gymnastiksal og fælles arrangementer med forældre. Rengjorte lokaler. Mulighed for fællesmad i godkendt køkken. Tilpasning til børnehave miljøet. Mulighed for aldersopdeling af børnene til forskellige aktiviteter. Samarbejdet mellem dagplejerne styrkes. Mulighed for pædagogisk planlægning. Mindre stress for dagplejere og børn da det er en heldags legestue. Styrkelse af gæstedagplejen (børnene lærer de andre dagplejere at kende). Sidst men ikke mindst: Vi har en heldagslegestue, som enhver anden kommune misunder!