EMNER

Opråb om Fællesråd for landsbyer

Initiativgruppe foreslår fælles platform for Sebber, Valsted og Barmer

Fas­te­lavn: Det før­ste ek­sem­pel på sam­ar­bej­de mel­lem bor­ger­for­en­in­ger­ne i Seb­ber­sund, Val­sted og Bar­mer om en fæl­les ak­ti­vi­tet. Nu hå­ber ini­tia­tiv­ta­ger­ne til et Fæl­les­råd, at sam­ar­bej­det bli­ve ud­vi­det kraf­tigt til gavn for alle. ar­kiv­fo­to

Fas­te­lavn: Det før­ste ek­sem­pel på sam­ar­bej­de mel­lem bor­ger­for­en­in­ger­ne i Seb­ber­sund, Val­sted og Bar­mer om en fæl­les ak­ti­vi­tet. Nu hå­ber ini­tia­tiv­ta­ger­ne til et Fæl­les­råd, at sam­ar­bej­det bli­ve ud­vi­det kraf­tigt til gavn for alle. ar­kiv­fo­to

SEBBERSUND/VALSTED/BARMER:Landsbyerne Sebbersund, Valsted og Barmer vest for Nibe skal ikke ende som affolkede spøgelsesbyer uden kulturliv og skole. Frygten lurer hos initiativtagerne til et borgermøde onsdag på Sebber Skole med et enkelt punkt på dagsordenen: oprettelsen af et Fællesråd. - Vi kører hvert vores løb i de tre nabo-landsbyers borgerforeninger, og kunne få meget mere ud af anstrengelserne ved at gå sammen om især kulturelle aktiviteter, siger med-initiativtager til mødet og formand for bestyrelsen på Sebber Skole i Valsted, Dorthe Thybo Kudsk, Sebbersund. - Et Fællesråd skal være borgerforeningernes forlængede arm og samordne tiltagene, sørge for markedsføring, og opbygge en vidensbase om eksempelvis støtteansøgninger, forklarer Dorthe Thybo Kudsk. Hun peger på ¿skrækscenariet den jyske vestkyst¿, hvor borgerne i en ¿banan¿ fra nord til syd tæller omkring 60.000 sjæle i landsbyerne svarende til indbyggertallet i en by som Kolding. - Men der er totalt dødt. Affolkede samfund, masser af skrotbunker, næsten ingen kulturelle tilbud og kun ganske få indkøbsmuligheder, konstaterer Dorthe Thybo Kudsk. Sidste år tilbød en borger fra Sebbersund et kursus i pileflet under Sebber Borgerforenings vinger, og en del fra Valsted på den anden side af hovedvejen et stenkast derfra ville gerne være med. - Men de er jo ikke medlemmer af Sebber Borgerforening, så det blev et nej, og det er da træls. - Hyrede Barmer Borgerforening eksempelvis Troels Kløvedal til et foredrag i forsamlingshuset, kunne borgerne fra Sebber og Valsted ikke deltage. Dorthe Thybo Kudsk noterer, at alle de berørte bor tæt på vandet, og at en del har snakket om tiltag som fælles fjorddage og fælles ture rundt i den fredede Vikingeby. - Men manglen på et Fællesråd forhindrer virkeliggørelsen, vurderer hun. Formanden for Sebber Skoles bestyrelse fornemmer, at en del tilflyttere bevidst vælger ¿nærheden og fællesskabet i landsbyen¿ fremfor satellitbyer til Aalborg. - Ellers kunne de jo ligeså godt have valgt provinsbyer som Nibe og Støvring. - Men vi kan noget særligt - endnu da. Den kultur skal vi værne om, og gøre endnu mere attraktiv. For tre år siden lykkedes det for første gang Dorthe Thybo Kudsk at samle alle tre borgerforeninger om fastelavn - den første fælles aktivitet i mands minde - og i tirsdags bød de tre borgerforeninger på nyskabelsen morgengymnastik for kvinder på Sebber Skole. - Den slags skal vi have meget mere af.