Oprensning og undersøgelser koster

Ifølge amtets udkast til indsatsplan på jordforureningsområdet skal amtet også i år bruge penge på afværgeforanstaltninger for området i og ved den tidligere mejeri- og renserigrund i på Bøgstedvej i Astrup. For et år siden vedtog amtet at købe den tidligere mejeribygning for 1,2 mio. kr. og sanere den væk, fordi den var uegnet som bolig. Huset blev revet ned i marts måned og tonsvis af jord fjernet, men det viste sig, at forureningen omfattede større område og truslen mod grundvandet stadig er tilstede. Amtet afsatte ialt 2,9 mio. kr. i 2002 til indsatsen. I 2003 er der afsat 5,3 mio. kr. til afværgeforanstaltninger forskellige steder i Nordjylland, herunder i Astrup, men beløbet kan blive utilstrækkeligt. Der er afsat to mio. kr. til forundersøgelser af jordforurening, herunder af elværksgrunden i Lendum.