Opret værn

Der går næsten ikke en dag uden, at der fremkommer noget i medierne om det, man med et pænt udtryk kan kalde adfærdsproblemer for ikke mindst den mandlige del af de opvoksende generationer.

Snart er det hærværk eller vold, snart er det tyverier. Lærerne og forældrene kan ikke holde eleverne til skolen, de vil hellere realisere sig selv udenfor skolen. Konsekvensen er, at flere generationer primært af drenge dropper ud og bliver overladt til det, man desværre må kalde en proletartilværelse med den konsekvens, at eksistensmulighederne indtørres på livstid. For mig at se bør der etableres et værn imod at droppe ud. Hvorfor ikke i samvirke med uddannelsessystemet søge at etablere et uddannelsesværn, som godt fra 18-21 års alderen kunne indeholde et ophold over nogle måneder i Totalforsvaret, nu hvor det ser ud til at regeringen vil opretholde værnepligten. Det kunne give de uddroppede nogle lektioner i disciplin, vedholdenhed og udholdenhed. Disse problemer er ikke primært danske. For tre uger siden, så jeg på ARD, at den tyske Forbundsdag havde vedtaget at nedsætte raten for uddropning fra otte en halv pct. af hver årgang til fire-fire en halv pct.. Det bør det danske Folketing også vedtage af hensyn til vort samfunds nuværende og fremtidige sundhedstil-stand. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/debat