Opret værn

UNGE:Der går næsten ikke en dag uden, at der fremkommer noget i medierne om det, man med et pænt udtryk kan kalde adfærdsproblemer for ikke mindst den mandlige del af de opvoksende generationer. Snart er det hærværk eller vold, snart er det tyverier. Lærerne og forældrene kan ikke holde eleverne til skolen, de vil hellere realisere sig selv udenfor skolen. Når de bliver lidt ældre, får nogen af dem en læreplads, men hele 12 elever har indtil nu i år sforladt Danfoss A/S, Sauer-Danfoss ApS og Siemens Flow Instruments, skriver Danfoss Avisen. Det er alt for mange, og de tre virksomheder gør meget for at rette op på tilstanden. Der beskrives tre årsager: Nogle kan ikke leve op til almindelige krav som at melde sig syg; tilflyttere får ikke skabt sig et netværk og savner familien samtidig med, at der er en tendens til at give op, hvis opgaverne synes kedelige. Sådan ser det desværre ud over det ganske land. Konsekvensen er, at flere generationer primært af drenge dropper ud og bliver overladt til det, man desværre må kalde en proletartilværelse med den konsekvens, at eksistensmulighederne indtørres på livstid. Det er påfaldende, at regeringen primært vil gøre noget for de allerbedst begavende, som man skulle tro har de bedste forudsætninger for at få en interessant fremtid. For mig at se bør der etableres et værn imod at droppe ud. Hvorfor ikke i samvirke med uddannelsessystemet søge at etablere et uddannelsesværn, som godt fra 18-21 års alderen kunne indeholde et ophold over nogle måneder i Totalforsvaret, nu hvor det ser ud til at regeringen vil opretholde værnepligten. Det kunne give de uddroppede nogle lektioner i disciplin, vedholdenhed og udholdenhed. Disse problemer er ikke primært danske. For tre uger siden, så jeg på ARD, at den tyske Forbundsdag havde vedtaget at nedsætte raten for uddropning fra otte en halv pct. af hver årgang til fire-fire en halv pct.. Det bør det danske Folketing også vedtage af hensyn til vort samfunds nuværende og fremtidige sundhedstil-stand.