Oprør mod NT

Kommunen kigger på alternativer

FREDERIKSHAVN:Nordjyllands Trafikselskab yder for dårlig service, og derfor har teknisk udvalgs formand, Jens Hedegaard Kristensen (CD) bedt teknisk forvaltning regne på alternative løsninger i den kollektive trafik. Det gør man også i Hjørring Kommune. NT overtog i november koordineringen af de fleste teletaxiruter i Nordjylland fra Taxa Vendsyssel. Siden 14. december har NT også taget mod bestilling af bybustaxi i Frederikshavn og af teletaxi på en række nye ruter. - Men NT har ikke leveret varen, siger Jens Hedegaard, der selv har taget mod skæld ud fra vrede NT-kunder. - Derfor har vi kigget på hvor meget, vi betaler til NT, og nu regner vi på, om der er noget vi kan gøre bedre. - Frederikshavn betaler årligt 8-9 mio. kr. til NT, Hjørring 13-14 mio. kr. Vi undersøger, om vi kan løse opgaverne for de samme penge i samarbejde med lokale busoperatører og Taxa. I overvejelserne indgår både skolekørsel, lokalbusser, bybustaxi/teletaxi og andre former for offentlig transport. En rodebutik Jens Hedegaard pointerer, at han aldrig har lagt skjul på, at der ville komme serviceforringelser i den kollektive trafik. - Det er politisk bestemt, at der skal spares på den kollektive trafik. Det har staten og amtet gjort, og i Frederikshavn har vi besluttet, at vi vil undgå busser, der kører tomme rundt. Det førte til, at by- og landbusser blev erstattet med NT teletaxi. - Det er politikerne, der har bestemt, at der skulle spares 900.000 på busdriften i Frederikshavn. Men den rodebutik, som NT leverer, er bare ikke, hvad vi har bestilt. - Det er vigtigt for mig, at vi har et system, hvor ældre og handicappede ikke bliver ladt i stikken, og hvor forældre ikke risikerer, at deres børn står i vejkanten og venter på afhentning. NT ved det godt De de amtslige besparelser på NT og overvæltningen af udgifter til kommunerne betegner Hedegaard som aftalebrud. De to store kommuner i Vendsyssel står ikke alene med kritikken af NT. Trafikselskabet var også hovedemne, da udvalgsformænd fra en række af de nordligste kommuner i landsdelen holdt fællesmøde i 5. december. Kritikken bliver serveret uindpakket for NT-formand Orla Hav og direktør Hans Fink på et møde med kommunale udvalgsformænd fra i hvert Hjørring og Frederikshavn i begyndelsen af det nye år. Mødetidspunktet er ikke endeligt aftalt. - Jeg tror, de vil vente længst muligt. NT har ikke nogen interesse i at holde mødet, mens de står med alle fødselsvanskelighederne. De er udmærklet klar over, at deres ejere ikke er tilfredse, siger Jens Hedegaard.