Hadsund

Oprør over byrådets jagt på landsbyers "småpenge"

HADSUND:- Vil de virkelig tage de penge, lyder det tøvende fra Erling Larsen. Som daværende formand for Vive Sogns Beboerforening var han med til at uddele de første portioner fra Landsbypuljen, der nu er i spil som sparemål i det kommende budget. Efter at Erling Larsen har ladet sig overbevise om rigtigheden, lyder der dog ganske andre bramfri toner, som alt i alt udtrykker en voldsom utilfredshed med planen. - Det kan de da ikke mene. Det ville jo være fuldstændigt tåbeligt. I øvrigt så batter de små 100.000 kr. som en skrædder i Helvede i kommunens budget, siger han. Erling Larsen mener, at pengene alle steder er gået til gode formål. Og efter hans opfattelse er der fortsat god brug for pengene. - Jeg tror, det er en tilfældighed, at der ikke indkom ansøgninger sidste år. For vores eget vedkommende hænger det sammen med, at vi ikke havde brugt de penge, vi havde fået bevilget. Legepladsen blev vi jo først færdige med i foråret, siger han. Netop legepladsen i Vive ville formentlig blive genstand for en fornyet ansøgning i 2005, mener Erling Larsen. - Der er god brug for flere legeredskaber, og jeg er også sikker på, at både havnen og forsamlingshuset godt kunne trænge til forskelligt. Jeg ved da også, at Glerup langt fra er færdige med deres renovering omkring gadekæret. - Der bliver ingen problemer med at bruge de penge, siger han. Han synes, politikerne som minimum burde have hørt formændene for de respektive foreninger. - Så ville de helt sikkert have fået at vide, at der var brug for pengene. Men lad os nu se, hvordan det går. Det skal jo stadig vedtages, så mon ikke der bliver tid til en diskussion, siger Erling Larsen.