Oprørske forældre tæt på sejr

Børnehaver og fritidshjem undgår måske voldsomme forandringer

NIBE:Børnetallet bare vokser og vokser i vækst-Nibe, og forældrene udgør en stadig vigtigere vælgergruppe for politikere med hang til genvalg. Voldsomme protester de senere dage mod gennemgribende forandringer af børnehaver og fritidshjem har da tilsyneladende også gjort betydeligt indtryk hos de folkevalgte. - Børnehaven Dragehaven flytter til institutionen Landsbyen, Dragehaven bliver udelukkende en pasningsordning for skolebørn, og Landsbyens fritidshjem for seks til niårige bliver nedlagt til fordel for pladser i Dragehaven. Sådan lyder nogle af de mest vidtrækkende konsekvenser af det forslag til ny struktur, familie- og socialudvalget fredag skulle have taget stilling til, men der skete noget i kulissen. Et døgn eller to tidligere greb medlemmer af skole- og kulturudvalget tilsyneladende ind. Mente, at embedsværkets forslag nok var for meget at byde forældrene allerede fra 1. august, og nu indstiller familie- og socialudvalget endnu et forslag til høring, der i den grad imødekommer de utilfredse forældre. - Børnene bliver, hvor de er, lyder essensen i den nye plan 2. - Nu skal forældrene høres, og jeg går ind for den plan, flertallet af dem vil have, siger formand for familie- og socialudvalget, Mai-Britt Iversen (S). Skole- og kulturudvalget, der formentlig står fadder til den nye langt blidere plan 2, indstiller også begge forslag til høring på det næste møde tirsdag - dog også uden officielle anbefalinger. - Jeg er overrasket over de mange forældreprotester, siger formanden, Henrik Thomsen (SF). - Den gamle Nibe Kommune betalte udvidelser af pasnings- og fritidsområdet med tillægsbevillinger, og der mangler derfor omkring 600.000 kroner i budgettet. Der bliver dog ikke tale om nedskæringer i Nibe, men pengene skal findes et eller andet i Aalborg Kommune, - Nu skal vi høre, hvad forældrene har at sige. Også dem, der ikke umiddelbart bliver berørt af den første plan. Jeg ved, hvad jeg mener, men vil ikke afsløre min holdning før høringerne. Uanset udfaldet står det dog klart, at livet bliver taget af den gamle Nibe Kommunes institutionsstruktur, der bliver erstattet med Aalborgs mangeårige DUS. Ledelsen for den nye skolefritidsordning DUS bliver lagt i hænderne på skolerne og skolebestyrelserne modsat nu, hvor de enkelte afdelinger har selvstændig ledelse og forældrebestyrelser. På såkaldte dialogmøder i de tre skoledistrikter på landet, Farstrup, Sebber og Bislev, var stemningen blandt forældre klart for en ny landsbyordning. I Farstrup bliver Spiloppen delt med en DUS-ordning i tilknytning til Farstrup Skole, og en selvstændig børnehave under småbørnsområde Sydvest. I Bislev medfører landsbyordningen, at både børnehave og DUS bliver tilknyttet Bislev Skole, enige forældrebestyrelser støtter planen om en landsbyordning med nul til fem årsinstitution i børne- og ungehuset Regnbuen, og en DUS, der organisatorisk kommer til at høre under Sebber Skole. - Opbakningen er så stor, at vi ikke sender alternative forslag ud i høring, siger formand for familie- og socialudvalget, Mai-Britt Iversen. Forslagene bliver sendt i høring onsdag i næste uge, 6. juni er sidste frist for svar, men dermed er der langt fra faldet ro om børnepasningen. Prognoser spår, at den voldsomme tilflytning til Nibe by lægger et stadigt større pres på byens institutioner, og eksempelvis Nibe Skole har udsigt til en tredjedel flere elever - til samlet 900 om 10 år, men allerede om et par år bliver der behov for fire spor mod nu tre. - Alene på fire år frem til 2011 vokser antallet af 0-14 årige med 137 til 1146 børn. - Umiddelbart kan vi ikke udvide Nibe Skole mere, konstaterer inspektør Anders Bang. - På daginstitutionsområdet håber vi, at den kommende børnehave på Eventyrbakken tager presset i første omgang, siger fuldmægtig i skole- og kulturforvaltningen, Claus Jørgensen. Den nye børnehave til omkring otte millioner står efter planen klar i forsommeren næste år.