Oprydning efter skovsvinene

DN indbyder til affaldsindsamling i naturen på søndag

LØKKEN-VRÅ:Danmarks Naturfredningsforening i Løkken-Vrå vil sammen med LandboNord have familien Danmark med ud at rydde op i naturen på søndag. - Affald i naturen er et stort problem. Affald kan skade grundvand, plantevækst og dyreliv, især er dåser og flasker livsfarlige for kvæg, - og så er det grimt og ødelæggende for vores naturoplevelse, påpeger Birthe Kristensen, formand for DN i Løkken-Vrå. På søndag er det især alt det affald, der kyles ud af bilruder og lander i grøfterne langs vejene, der er fokus på. - Langs indfaldsvejene både til Løkken og Vrå er der meget affald at hente. Naturen har brug for din hjælp i et par timer i en fælles indsats for en renere natur langs vore veje, opfordrer Birthe Kristensen. Der er fem mødesteder for udlevering af sække: Parkeringspladsen ved kommunekontoret i Vrå, parkeringspladsen ved Løkken-Hallen, Bytorvet i Rakkeby, Købmandstoften i Vejby, Årupvej ved søen vest for bækken. Sækkene skal afleveres samme sted, når de er blevet fyldt. - Det indsamlede affald skal sorteres i dåser og flasker til genbrug samt brændbart affald. Og så vil vi føre statistik over det indsamlede affald, fortæller Birthe Kristensen.