Ledelse

Oprydning i regnskab gav forventelige røde tal

Wega, det tidligere J.N. Production A/S i Koldby, kom ud med røde tal i første regnskab.

Eks­pan­sio­nen fra 70 til 120 med­ar­bej­der og en kraf­tig ud­vi­del­se af pro­duk­tio­nen, samt in­ves­te­rin­ger i nye edb-sy­ste­mer har kos­tet ka­pi­tal, si­ger di­rek­tør Kurt Sohn, der ser po­si­tivt på næs­te års regn­skab. Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Mørk

Eks­pan­sio­nen fra 70 til 120 med­ar­bej­der og en kraf­tig ud­vi­del­se af pro­duk­tio­nen, samt in­ves­te­rin­ger i nye edb-sy­ste­mer har kos­tet ka­pi­tal, si­ger di­rek­tør Kurt Sohn, der ser po­si­tivt på næs­te års regn­skab. Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Mørk

Et underskud på 8.806 mio. kr. efter skat på driften lyder voldsomt, men adm. direktør Kurt Sohn tager de røde tal med sindsro. Resultatet var forventet, og hidrører i det væsentligste fra eurodan-huses køb af J.N. Production A/S med effekt fra den 1. maj 2005 for at ændre virksomhedens navn til Wega. - Bestyrelsen satte sig ned og på det nærmeste gik regnskabet fra J.N. Production A/S igennem med et tættekam, og på ledelsesplan blev det blandt andet besluttet, at afskrive et immaterielt anlægsaktiv på goodwill på seks mio. kr. ligesom det besluttet en gang for alle at afskrive en debitor på 830.000 kr., fortæller Kurt Sohn og tilføjer, at beslutninger har været med til at nedskrive Wega’s aktiver. Ukendte forhold J.N. Production er ophørt at eksistere som firmanavn, og stedet hedder virksomheden Wega, der er en del af koncernen eurodan-huse, som er hjemmehørende i Røde Kro, og som totalt har 450 ansatte. - Eurodan-huse købte aktiekapitalen på 1,5 mio. kr. med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2005, og allerede omkring den 1. august og frem til årsskiftet 2005/06 var resultatet givet på forhånd, fortæller Kurt Sohn, men efterhånden som ledelsen fik et mere indgående kendskab til virksomheden, måtte ledelsen erkende, at der dukkede forhold op, som ikke var taget i betragtning på tidspunktet for overtagelsen af J.N. Production A/S, og som på købstidspunktet var svært at overskue. Wega producerer og sælger døre, vinduer, køkkener, bad og garderober. Produktionen afsættes til hjemmemarkedet, og Wega har det seneste års tid været inde i en kraftig ekspansion, der tydeligst tegnes af nyansættelser. - Da eurodan-huse overtog J.N. Production A/S var der 70 ansatte, og i dag er vi 120 medarbejdere, og en så kraftig udvidelse af både produktionen og medarbejdere koster ligeledes kapital, siger Kurt Sohn og i den forbindelse nævner han, at Wega har investeret i et nye edb-styret økonomisystem samt et omfattende edb-styresystem. Wega ligger inde med en store ordre portefølje, og han ser positivt på næste års regnskab, men vil dog ikke på nuværende tidspunkt skrive under på, at Wega kommer ud med sorte tal. - Men det er indlysende, at vi forventer et bedre resultat, fordi vi har skåret meget unødvendigt væk fra regnskabet, understreger Kurt Sohn. poul.erik.tarp@nordjyske.dk