Lokalpolitik

Opsang fra Hadsund

Meningerne har Karl Christensen stadig

Her ud for Munchs Eng skul­le der nu have væ­ret etab­le­ret et fjord­bad. det bli­ver ikke til no­get, og det er en af år­sa­ger­ne til, at Had­sunds tid­li­ge­re borgmes­ter nu vur­de­rer, at kom­mu­ne­sam­men­læg­nin­gen ikke har gi­vet hadsunderne ret me­get at jub­le over. foto: grete dahl

Her ud for Munchs Eng skul­le der nu have væ­ret etab­le­ret et fjord­bad. det bli­ver ikke til no­get, og det er en af år­sa­ger­ne til, at Had­sunds tid­li­ge­re borgmes­ter nu vur­de­rer, at kom­mu­ne­sam­men­læg­nin­gen ikke har gi­vet hadsunderne ret me­get at jub­le over. foto: grete dahl

HADSUND:At Karl Christensen er faldet til ro i sin nye rolle som pensionist betyder bestemt ikke, at han er blevet tandløs. - Sådan er det. Jeg har jo en mening om alt, konstaterer den 66-årige tidligere borgmester i Hadsund. Og er år efter sin exit fra kommunalpolitik mener han, at der er ekstra behov for et par velmente bid til eks-kollegerne i Hadsund Byråd, nærmere betegnet dem, der fortsatte i den nye kommunes byråd. - Jeg er skuffet over, at de ikke mere energisk følger de beslutninger, der allerede blev truffet i det gamle byråd, siger Karl Christensen. Fjordbadet i vasken Han nævner to konkrete eksempler på beslutninger, der er omgjort i det nye byråd. Det ene handler om fjordbadet, der skulle være etableret på og ud for Munchs Eng i Hadsund. Det blev det ikke. Et projekt til 2,5 millioner kroner blev skrottet, fordi man ikke mente, sikkerheden var i orden, når større skibe passerede tæt forbi. - Det er klart, at det ville være en katastrofe, hvis et barn blev hakket i stykker af en coasterskrue. Det var vi da heller ikke blinde for i Hadsund, men havde man stædigt forfulgt sagen, havde det også været muligt at finde en løsning, så det aldrig kunne være sket. Det skylder man også borgerne. Det var dem, der i sin tid foreslog at genetablere fjordbadet, mener Karl Christensen. I kraft af beslutningen valgte man at frikøbe sig af den indgåede kontrakt på pontoner til badebroerne. En udgift på 400.000 kroner, som efter Karl Christensens opfattelse fik det gamle byråd i Hadsund til at se unødvendigt dumme ud. - Man gjorde intet for at begrænse tabet. Jeg ved, at sejlklubben meget gerne ville have købt nogle af pontonerne. Måske kunne man have begrænset tabet til 200.000 kroner, når det nu endelig skulle være, siger Karl Christensen. Intet at juble over Det nager også, at det nye byråd besluttede at ændre lokalplanen for havneområdet, hvilket umiddelbart kostede Hadsund chancen for et nyt sundhedshus. Denne avis rummer ikke plads til de mange forhold og argumenter, der spillede ind i dén sag, men den er med til at cementere Karl Christensens oplevelse af, at kommunesammenlægningen ikke har givet hadsunderne meget at juble over. - Borgerne i Hadsund betaler mere i skat end før, de betaler meget mere i vandafledningsbidrag, og jeg har hidtil ikke set ret mange beslutninger, der gavner os i øst, siger han. Politisk mod efterlyses Skatteprocenten kunne og burde efter hans mening i stedet have ligget nærmere det hadsundske niveau. - Og det havde været muligt, hvis man havde haft det politiske mod til at tage fat på de helt nødvendige beslutninger om skolestrukturen. Men det bunder nok i, at ingen af byrådsmedlemmerne har erfaring med stordrift, siger Karl Christensen og tilføjer med et glimt i øjet: - Men jeg er nu ikke sikker på, at jeg selv kunne gøre det så meget bedre... Aha