Opsiger kontrakter med plejehjem

Konrakten med bl.a. Birkelse Plejecenter er opsagt. Men en ny skal forhandles på plads i 2007

Konrakten med bl.a. Birkelse Plejecenter er opsagt. Men en ny skal forhandles på plads i 2007

JAMMERBUGT:Jammerbugt Kommune har vedtaget at opsige kontrakten med Aabybro Plejehjem og Birkelse Plejecenter med virkning fra udgangen af 2007. Der er dog ingen grund til bekymring. Jammerbugt Kommune har planlagt at bruge 2007 til at forhandle nye aftaler på plads med de to private institutioner, der drives af Sammenslutningen af Diakonhjem. Men hvis der ikke inden udgangen af 2007 er fundet en fælles løsning på det fremtidige samarbejde, vil opsigelsen træde i kræft og institutionerne ikke længere være sidestillet med de kommunale tilbud til ældre borgere.