EMNER

Opskoling er nu en saga blot

I denne uge forlader de sidste tre såkaldte opskolingselever SOSU Nord som social- og sundhedsassistenter.

Opskolingsuddannelsen har været et tilbud til sygehjælpere og plejere om at kunne lade sig opskole til social- og sundhedsassistenter. Det skete, da der i begyndelsen af 1990'erne kom en social- og sundhedsuddannelse. Lene Kvist fra SOSU Nord fortæller, at i begyndelsen var tilbuddet en kæmpe succes, hvor skolen kunne fylde tre hold à 25 elever tre gange om året. - De senere år har der kun været behov for et enkelt hold. Vi ved da også fra vores kontakt med kommunerne og sygehusene, at behovet for opskoling er ved at være udtømt. Skolen, der ligger i Hjørring, vil i fremtiden sikre relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder for social- og sundhedsassistenterne.jb