Brønderslev

Opstart af ni kurser i blomsterbinding

Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) indleder i dag blomsterbindingshold i Lyngblomstens lokaler i Ø. Brønderslev. Der begynder ligeledes hold tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, ligesom der begynder hold i næste uge.