Lokalpolitik

Opstiller for at samle kommunen

Det er nu alligevel utroligt, som Hirtshals' borgmester, Knud Størup, kan diskutere en sag, som han selv har opfundet.

Han gentager således atter og atter i NORDJYSKE, at jeg ikke er borgmesterkandidat for lokallisterne i Hirtshals, Sindal og Løkken/Vrå. Denne kendsgerning er nu ikke en stor overraskelse for mig. Jeg har nemlig aldrig talt med de pågældende lister og har aldrig tænkt på at stille op for nogen af de tre. Jeg er faktisk ikke sikker på, at denne form for lokallister er godt for den nye storkommune Hjørring. Meningen er jo, at vi skal stå sammen om at løse de fælles problemer og få den nye kommune til at fungere. Der skal således samling til, ikke opdeling. Mit formål med en opstilling er såmænd at samle på tværs af politiske og geografiske skel. Størup har en anden opgave - det er så op til ham. Jeg mener i modsætning til Størup, at det eksempelvis vil være en fordel for Sindal, at jeg, med de erfaringer jeg har fra denne by, deltager i et kommunalt samarbejde med mennesker fra andre dele af kommunen. Kendsgerningen bag oplysningen om, at jeg stille op som borgmesterkandidat er såmænd, at jeg gennem nogle måneder har fået flere opfordringer til det, dels fra erhvervsfolk og organisationsfolk dels fra en række andre mennesker. Opfordringerne er kommet uden, at vi har diskuteret, om det skal være på en CD-iste eller en tværpolitisk liste. Men jeg har tilladt mig at svare på det, jeg er blevet spurgt om. Knud Størup har meget ondt af, at jeg - når jeg ikke blev valgt til Folketinget - nu kan stille op som borgmesterkandidat. Også her er der en logisk forklaring. I modsætning til Størup er jeg imod dobbeltmandater. Man kan f.eks. ikke forene det at være i Folketinget og borgmester i Hjørring. Derfor valgte jeg, da jeg jo vidste, at folketingsvalget kom i god tid før kommunevalget, at tie om kommunalkandidaturet. Hvis jeg var valgt til Folketinget, ville jeg have afvist at stille op til borgmesterposten. Omvendt, hvis jeg skulle blive borgmester i storkommunen, så vil jeg naturligvis ikke stille op til Folketinget. Sådan hænger tingene logisk sammen - bortset åbenbart fra i Hirtshals-borgmesterens hoved. Endelig bebrejder Knud Størup mig et manglende kendskab til kommunalpolitik. Nu har jeg jo prøvet mere, end Knud Størup ved. Men når jeg ikke har blandet mig i kommunalpolitikken i Sindal, skyldes det faktisk, at jeg i disse dage for 10 år siden flyttede til kommunen. Jeg har den opfattelse, at man ikke skal flytte et nyt sted hen og så tro, man kan styre det hele. Derfor gik der en årrække, før jeg begyndte f.eks. at deltage i debatten om sindslidendes forhold i Sindal. Nu er der imidlertid gået så lang tid, at jeg faktisk mener at have udtjent min læretid. Og så er det jo et passende tidspunkt at starte, når der alligevel skal være en ny struktur. Netop nu er der brug for "nye koste", der kan samle, så vi alle kan få glæde af den nye kommune.