Opstilling til skolebestyrelsen

} STØVRING: Torsdag aften er der valgmøde til skolebestyrelsesvalget på Bavnebakkeskolen i Støvring. Nyt ved dette valg er, at kandidaterne stiller op enkeltvis og man behøver kun fire stillere, gør skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen opmærksom på. - Gennem årene har skolebestyrelserne på Bavnebakkeskolen arbejdet meget med skolens værdier, indhold og udvikling ved at lave principper og mål- og handleplaner. Ofte har gennemførelsen strakt sig over flere år, men ved fælles hjælp og stædighed har vi nået rigtig mange mål, påpeger skolelederen. - Grundlæggende har der været enighed om at skabe en rummelig folkeskole, der er indrettet efter elevernes forskellighed, så alle får så god en skolegang som muligt. "Skolen skal være boglig, endda meget boglig, men ikke for alle". Der er samtidig valgmøde på Kirketerpskolen, Karensmindeskolen og Øster Hornum skole.