EMNER

Opsving for fuld skrue

Det økonomiske opsving er i fuld gang, og det understøttes af nye tal for betalingsbalancen. Både import og eksport stiger.

Det økonomiske opsving, der drives af forbrug, er i fuld gang. Importen af varer til forbrug steg i april med fire procent, og det er signalet om, at danskerne har fået pengepungen op af lommen. Men nye tal for betalingsbalancen fra Danmarks Statistik onsdag viste, at også eksporten i årets første tre måneder har klaret sig bedre end forventet med et mersalg på 1,9 mia. kr. - Tallene understreger, at det økonomiske opsving er i gang, ikke blot herhjemme, for fremgangen i den internationale økonomi er også begyndt at sætte sine spor på eksporten, siger seniorøkonom i Nykredit Markets, Lars Nørkjær. Over de seneste tre måneder er det gennemsnitlige overskud på handelsbalancen, der er en del af betalingsbalancen, på 4,7 mia. kr. - et fald på 0,1 mia. kr. målt i forhold til de foregående tre måneder. Importen steg 3,8 procent, mens eksporten steg med 3,1 procent. Cheføkonom i Handelsbanken, Bo Overvad, hæfter sig ved, at det er første gang siden april 2003, at eksporten viser fremgang, målt fra år til år. - Det skyldes en fremgang i eksporten af landbrugsvarer, maskiner og øvrig industri. Selv om det er et signal om, at den internationale vækst slår igennem på eksporten, så hæmmes eksporten fortsat af den stærke krone, siger Bo Overvad. Importen af varer til både forbrug og erhverv steg markant i april, men en ekstraordinær stor import af råolie fra Norge springer også i øjnene. Den gør, at den samlede import fra det rige olieland voksede med 63,5 procent. - Det ser vi som et ekstraordinært forhold, der ikke vil fortsætte, siger Lars Nørkjær fra Nykredit Markets. Betalingsbalancen, der er et udtryk for Danmarks samlede transaktioner med udlandet, udviste et underskud på 800 mio. kr. i april. Det er første gang i to år, at der en enkelt måned er underskud, men det bekymrer ikke økonomerne. Set over de seneste 12 måneder fra maj til april er der et overskud på 40,4 mia. kr. mod 30,2 mia. kr. i året før. Udviklingen er et resultat af forbedringer for tjenester med otte mia. kr. og for løn- og formueindkomster med seks mia. kr., mens der er sket forringelser for varer på fire mia. kr. I opgørelsen har Danmarks Statistik med tilbagevirkende kraft nedjusteret overskuddet på betalingsbalancen for rekordåret 2001. Overskuddet er korrigeret ned fra 40,5 til 40,1 mia. kr. /ritzau/