EMNER

Optag flere studerende

SYGEPLEJERSKER Hver gang tre unge begynder på uddannelsen til sygeplejerske, så gennemfører kun de to. Det høje frafald gør ekstra ondt i et fag, hvor manglen på arbejdskraft i forvejen vokser år for år. Ifølge Dansk Sygeplejeråd mangler der allerede i dag omkring 1100 sygeplejersker, et tal, der vil stige markant de kommende år, efterhånden som den danske befolkning bliver ældre. De mest pessimistiske prognoser forudser, at Danmark i løbet af nogle år står med 10.000 ubesatte sygeplejerske-stillinger - det er mere end hver tiende. Den situation skal undgåes. Det er dokumenteret, at patienters overlevelse er stærkt afhængig af antallet af sygeplejersker, og uden at forklejne andre faggrupper, så spiller netop sygeplejerskerne en helt central rolle, hvor de kombinerer stor viden om behandling med stor viden om pleje. Den lette løsning vil være at hente flere udenlandske sygeplejersker til Danmark. Men dels er den kortsigtet - hvor længe bliver de i landet - og dels vil mange flere lande opleve mangel på faggruppen i de kommende år. Derfor skal blikket rettes mod uddannelsen, den praktiske organisering af arbejdet og arbejdsforholdene. De seneste mange år er uddannelsen blev stadig mere teoretisk. Det er sikkert på mange måder nødvendigt, men det overrasker alligevel mange studerende hvert år. En grundig gennemgang af hele uddannelsen med fokus på, om al den dybsindige teori er lige nødvendig, kunne næppe skade. Når det gælder den praktiske organisering, så fylder dokumentation på alle ledder og kanter mere og mere. Tiden kan kun hentes fra den praktiske behandling og pleje af patienter - men er alt arbejdet ved computerskærmen virkelig påkrævet? Og skal det nødvendigvis udføres af sygeplejersker? At arbejdsforholdene er barske kan ingen være i tvivl om. Nattevagter og weekendarbejde er standard, og dertil kommer et ofte meget højt arbejdstempo. Det medfører, at et meget stort antal sygeplejersker vælger deltidsarbejde - hvad så blot øger manglen. Nogen enkel løsning findes næppe. Men det er nødvendigt at kigge på alle faktorer, og især én kunne man snildt gøre noget ved hurtigt: Optag flere studerende på uddannelsen. Det kan gøres med kort varsel.