Videregående uddannelser

Optagelse på medicinstudiet gennem kvote 2

@Brød.9.uncial.Taz:?Frederik vil gerne læse medicin, men han kan med sit eksamensgennemsnit ikke blive optaget gennem kvote 1. Han vil gerne vide, hvad der bliver lagt vægt på i kvote 2 på de forskellige universiteter. !Som Frederik måske ved, er der tre universiteter i Danmark, der udbyder medicinstudiet; København Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet i Odense. Frederik fortæller, at han vil søge om optagelse på medicin gennem kvote 2. Som ansøger kan det være nødvendigt at overveje kvote 2, hvis ens eksamensgennemsnit ikke er så højt, at man er sikker på at blive optaget gennem kvote 1. Uanset om man søger via kvote 1 eller 2, skal man opfylde adgangskravene for at komme i betragtning. Frederik skal dog være opmærksom på, at det er begrænset, hvor mange pladser der er til rådighed i kvote 2. På København og Aarhus Universitet udgør kvote 2 omkring 10 % af pladserne. På Syddansk Universitet er det omkring 50 %. Der er forskel på, hvordan optagelsen gennem kvote 2 foregår på de forskellige universiteter. På Aarhus Universitet (AU) optages man i kvote 2 på baggrund af en kvotient, der udregnes af karakterer i særligt relevante fag. For medicin drejer det sig om dansk A, engelsk B, matematik A, fysik B, kemi B. Ansøgerne optages efter princippet om faldende kvote 2-kvotient. Det vil sige, at ansøgere med det højeste gennemsnit af de relevante fag optages. Det er tilladt at forsøge at forbedre karakteren i de nævnte kvote 2-fag. Frederik skal dog være opmærksom på, at en eventuel forbedring af en karakter kun har betydning for udregningen af kvote 2-kvotienten. Det har derimod ingen betydning for hans samlede eksamensgennemsnit. Frederik kan læse mere om kvote 2 på AUs hjemmeside, studieguide.au.dk. Ved medicinstudiet på København Universitet (KU) optages man i kvote 2 på baggrund af en motiveret ansøgning. Den motiverede ansøgning er en beskrivelse af, hvilke kvalifikationer man har for at begynde på studiet, og en beskrivelse af ens motivation for at søge om optagelse på studiet. I vurderingen af disse ansøgninger lægges der vægt på en række vurderingskriterier, blandt andet motivation/studiepotentiale, relevant erhvervsarbejde og gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen. Den samlede liste over kriterier kan ses på KUs hjemmeside, www.kortlink.dk/6943. Vurderingen af den motiverede ansøgning kan føre til at man bliver optaget på studiet. Vurderingen kan også føre til, at man bliver indkaldt til en samtale, der skal fastlægge, om man som ansøger er studieegnet, og kan optages. Der er en særligt skema, der skal anvendes til den motiverede ansøgning, og det kan Frederik også finde på KUs hjemmeside. På Syddansk Universitet (SDU) sker udvælgelsen blandt kvote 2-ansøgere som en 2-trinsproces. Trin 1 er en multiple choice test, som en del af ansøgerne udvælges til at deltage i. Kriterierne for deltagelse i multiple choice testen kan ses på SDUs hjemmeside, www.kortlink.dk/6944. Trin 2 er et interview. Udvælgelsen af ansøgere til interviewet sker på baggrund af resultaterne i trin 1. Resultaterne af interviewene lægger til grund for, hvilke ansøgere, der optages på medicinstudiet på SDU. Ved kvote 2 på KU og SDU er der i højere grad tale om en helhedsvurdering end ved AU, idet der er mulighed for at blive optaget på baggrund af andre kriterier end kun ens karakterer. Frederik kan vælge at søge ved alle tre universiteter eller udvælge et enkelt eller to. Det kan også være en god idet for Frederik at overveje alternativer til medicinstudiet. Til dette er Uddannelsesguiden (www.ug.dk) et godt værktøj. Venlig hilsen Helle, Studievalg Nordjylland