Skolevæsen

- Optagelsesprøver er spild af ressourcer

Lederne af friskolerne i Klim og Vedsted er utilfredse med, at deres elever skal til optagelsesprøve for at komme på gymnasierne. Rektor for Fjerritslev Gymnasium kalder det ressourcespild

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Poul Brønfeld, rektor for Fjerritslev Gymnasium: Urimeligt at elever fra prøvefri skoler skal til optagelsesprøve Foto: Martin Damgård

BIRKELSE/KLIM:Unge, der går i en prøvefri grundskole, skal fremover til en obligatorisk optagelsesprøve for at komme ind på en gymnasial uddannelse. Også selvom deres skole allerede har erklæret dem egnede til den pågældende uddannelse. - Det er spild af tid, mener skoleleder på Klim Friskole, Kristen Kristensen, og mener, det er et tegn på mistillid til de skoler, som ikke har prøver og ikke giver karakterer. Den holdning er han ikke ene om. For Vedsted Friskole i Birkelse er det en vigtig del af idégrundlaget ikke at afholde prøver og sætte tal på elevernes præstationer. - Vi beskriver børnene med ord fremfor tal, og det vil vi blive ved med, fortæller Hanna Christensen, der er skoleleder på friskolen. - Når eleverne er færdige her på skolen, får de i stedet for karakterer et meget omfangsrigt afgangsbevis på flere sider, hvor deres præstation i alle fag bliver beskrevet meget udførligt, fortæller skolelederen. Heller ikke på Klim Friskole går eleverne til prøver eller får karakterer. - Jeg tror ikke, at karakterer er nogen gulerod for eleverne. Det er ikke nogen motivationsfaktor, fortæller Kristen Kristensen, der er skoleleder på Klim Friskole. - Langt de fleste elever ved jo godt, hvor de ligger uden at få karakterer. Og for de elever, der er lidt bogligt svage, er det jo ikke sjovt at få et femtal hver tredje uge - det er jo ikke ligefrem motiverende, fortæller Kristen Kristensen. Spild af ressourcer - Vi har været prøvefri siden 1976 og har meget erfaring med at sende elever videre til de gymnasiale uddannelser, og det er gået fint for eleverne uden optagelsesprøven, og gymnasierektorene har været vældigt tilfredse, fortæller skoleleder på Vedsted Friskole Hanna Christensen, og tilføjer: - Jeg håber, at vores elever også i fremtiden kan blive optaget ud fra de udtalelser og anbefalinger, vi giver dem. Rektor på Fjerritslev Gymnasium Poul Brønfeld kan godt forstå de prøvefri skolers skepsis overfor en obligatorisk optagelsesprøve. - Hvis de prøve-fri skoler har erklæret en elev for egnet, er det ikke nødvendigt med en optagelsesprøve. Skolerne har jo set eleverne an i et helt år eller flere, så deres vurdering virker mere sikker end en prøve på nogle timer, fortæller rektor Poul Brønfeld og tilføjer, at der ikke er nogen forskel i, hvordan eleverne fra de prøvefri skoler klarer sig i forhold til resten. Poul Brønfeld synes, det er urimeligt, at eleverne fra de prøvefri skoler fra næste år er tvunget til at skulle til optagelsesprøve. Og ikke nok med at det er unødvendigt. Det er også spild af ressourcer, mener rektor. - Det bliver da dyrt. Det er fire prøver, der skal etableres med bemanding. Så det vil koste omkring 1000 kroner at have en elev til optagelsesprøve, fortæller rektoren. Appel til Haarder - Vi vil ikke ændre på det med karakterer, derfor har vi dannet et netværk mellem friskolerne og de prøvefri skoler, hvor vi arbejder på at få loven lavet om, fortæller skolelederen på Vedsted Friskole. Den 12. marts har en delegation fra de prøvefri skoler fået foretræde for Bertel Haarder.