Optakt til valg i menighedsråd i Vidstrup

VIDSTRUP: Som optakt til det kommende valg til menighedsrådet har der været orienteringsmøde i Vidstrup Spejderhus. Det nuværende råds formand Birthe jensen redgjorde for arbejdet siden sidste valg og oplyste bl.a. at Hanne Sørensen er ansat som kirkesanger, at der er oprettet et graverteam beståenden af Mogens Iversen,Tornby Kirke og Elisabeth Tellesen, Vidstrup Kirke. Her er Hanne Thomsen ansat som graverafløser. Rådet har fejret 100 års jubilæum med gudstjeneste og kaffebord i spejderhuset.Her var alle tidligere menighedsrådsmedlemmer indbudt. Der er bygget et nyt redskabshus og så er der drænet udenom koret. Det er sket for at afhjælpe fugtproblemer. Det er planen at gravene ud mod Højenevej skal vendes.En plan er udarbejdet af graverne og godkendt af provsten. Det er derudover meningen, at der skal anlægges en oplagsplads uden for diget ud mod banen, ligesom affaldspladsen snart bør renoveres. I forbindelse med Leader+-projektet er det meningen at området udenfor diget mod Højenevej skal forskønnes: Det sker evt. med markblomster og de gamle træer er fjernet. Birthe jensen mindedes Lillian Nielsen og Ernst Borrisdholt for deres store og trofaste arbejde for kirken. Hans Nikolajsen redegjorde for reglerne vedrørende opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget. Derefter blev der opstillet en kandidatliste med flg. personer: Birthe Jensen, Minna Christensen, Kurt Jørgensen, Birthe Bielefeldt, Hans Nikolajsen og Carol-Ann Kiel. Indkommer der ikke inden 28 september andre kandidatlister, bortfalder valghandlingen og kandidaterne på denne liste bliver det nye menighedsråd. GH