Arden

Optimal IT-løsning på vej - men uvist hvornår

HADSUND: Borgerne i Hadsund har ikke mistet noget ved, at den bredbåndsløsning, der var lagt op til i januar, ikke blev til noget. Tværtimod, siger Kjeld Jensen, Himmerlands Elforsyning. Han peger på, at HEF har gjort sig erfaringer fra sit forsøgsprojekt i Arden, som kan komme andre til gode, og at den løsning, man nu arbejder på, i højere grad tilgodeser de forskellige behov borgerne har. En ren digital-løsning ikke, forklarer han, den optimale for de, der eksempelvis er optaget af, at de hurtigt og enkelt kan skifte fjernsynskanal og få signalet "rundt i huset". Dertil kommer, at den nye løsning åbner for højere hastighed på internetforbindelsen og fordele på telefoni-delen. Det passer alt sammen som fod i strømpe på de behov, den lokale arbejdsgruppe har konstateret. Per Husted siger, at de yngre overvejende er interesseret i internet-delen, at de deler den interesse med nogle ældre, med at den store gruppe af ældre er mest optaget af tv-delen. - Det, vi gerne vil have, er begge dele, siger Per Husted. Og det er HEF altså klar til at levere, siger Kjeld Jensen, der dog understreger, at det er en kæmpestor entreprenøropgave, der ligger forude, inden at der er lagt fibre ud til virksomheder, kommuner og hjem, og at det vil tage mindst 10 år at gennemføre den. Hvornår - og om - HEF går i gang i Hadsund afhænger dog - i hvert fald i første omgang - af, om fjordkommunerne vælger HEF som leverandør.