Lokalpolitik

Optimisme efter møde med minister

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), har fastholdt optimismen vedrørende en hurtig etablering af det længe ønskede erhvervsareal ved motorvejen øst for Hjallerup, efter at han forleden mødte miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) i Aalborg. Her blev spørgsmålet om erhvervsarealet bragt på bane, og Hans Chr. Schmidt kunne ifølge Bendt Danielsen ikke umiddelbart se noget til hinder for, at der skulle anlægges et erhvervsareal dér, hvor byrådet og det lokale erhvervsliv ønsker det. Bendt Danielsen ser derfor med spænding frem til 28. marts, hvor Hans Chr. Schmidt kommer til kommunen for at besigtige det nævnte areal. Udvalgsformanden håber i forlængelse af dét besøg, at der over for amtet kan lægges et pres, som sikrer en hurtigere sagsbehandlingstid dér, end det hidtil har været tilfældet.