Trafikpolitik

Optimisme efter møde med rådmænd

Der skal udstykkes flere grunde i Vaarst, og trafiksikkerheden skal øges. Det var to af de væsentligste emner, da samrådet for Vaarst og Omegn holdt borgermøde i klubhuset mandag aften.

65 borgere var mødt op for at diskutere fremtiden for Vaarst og omegn, da der blev holdt borgermøde i Vaarst. Foto: Lars Pauli

65 borgere var mødt op for at diskutere fremtiden for Vaarst og omegn, da der blev holdt borgermøde i Vaarst. Foto: Lars Pauli

Formålet var at diskutere udviklingen i den sydøstlige del af kommunen med teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V), forsyningsrådmand Preben Pedersen (R) og landdistriktsrådmand Thomas Kastrup-Larsen (S), og 65 borgere benyttede muligheden for at deltage i debatten. Borgerne i området har generelt følt sig forbigået i de seneste år, men efter mødet er der grund til optimisme, mener samrådets formand, Søren Kristensen. Der var især fokus på bosætning i Vaarst. Borgerne mener, at byen har en særdeles god placering i forhold til Aalborg Øst, hvor der om nogle år formentlig kommer til at ligge et nyt sygehus, og hvor der i forvejen er mange arbejdspladser på eksempelvis universitetet. Mulighederne for at udstykke grunde i Vaarst er allerede til stede, og det blev politikerne gjort opmærksomme på under mødet. Ifølge Søren Kristensen er der blandt andet mulighed for at lave landbrugsparceller og skovbrugsparceller, og borgerne vil gerne have bygget andelsboliger og parcelhuse i den gamle grusgrav. Da Aalborg Kommune ejer grusgraven, er det blot et spørgsmål om, at kommunen går i gang med arbejdet, mener samrådet. Aalborg Kommune har allerede sat et område ved kraftvarmeværket til salg. Men arealet på 16.000 kvadratmeter koster 1,2 mio. kr., og køberen skal selv lave lokalplan og byggemodne. På mødet blev der argumenteret for, at prisen er alt for høj, og Mariann Nørgaard lovede at se på sagen, så området måske kan blive solgt. Trafiksikkerhed i Vaarst var et andet varmt emne. Byen har fået 50.000 kr. fra landdistriktspuljen til etablering af tre bump, men på grund af restriktioner, som samrådet syntes var for skrappe, blev omkostningerne så store, at der pludselig kun var råd til et bump. Samrådet har imidlertid taget billeder andre steder i kommunen, hvor der ikke er de samme restriktioner, forklarer Søren Kristensen. Han oplyser, at rådmændene lovede at tage sagen op, og at det ser ud til, at der nu bliver råd til to bump, så det bliver mere sikkert at færdes i Vaarst. De grønne områder og vedligeholdelsen af dem i den sydøstlige del af kommunen var også til debat. Men Mariann Nørgaard måtte konstatere, at der ikke var råd til at vedligeholde områderne i det omfang, som mange borgere ønsker sig. Samrådets formand konkluderer efter mødet, at der er grund til optimisme. - Vi er godt tilfredse med fremmødet, og at politikerne lovede at se på de sager, som vi diskuterede. Og vi følger selvfølgelig op på, hvad der sker, siger Søren Kristensen.