Ungdomsuddannelser

Optimisme på VUC

Stor interesse for at uddanne sig trods usikkerhed om vilkårene

BROVST:Det har længe svævet i det uvisse, hvor stor deltagerbetalingen ville blive for VUC-kursisterne pr. 1. januar. Et usikkerhedsmoment, som i efteråret skabte stor furore og usikkerhed blandt lærere og elever, men tilsyneladende ikke har afskrækket kursisterne på VUC Han-Syssel. I hvert fald er elevtallet ikke faldet: Det ligger stabilt omkring 800 elever i løbet af et skoleår. - Vi ser lyst på fremtiden og kan få økonomien til at hænge sammen. Vi kan mærke, at der er en stigende uddannelsesparathed. Folk kan se, at der er jobperspektiver, hvis man ofrer kræfterne og tiden, siger forstander Jens Jørgen Guldberg Madsen. I øjeblikket kommer der mange nye kursister, som typisk har en realeksamen eller en 10. klasse tæret af tidens tand. Den gruppe vil gerne have genopfrisket skolelærdommen inden sommerferien, så vejen er banet for videreuddannelse i det nye skoleår. Både unge og ældre kursister melder sig, men koncentrationen af de 35-40 årige er størst. - Det er især piger, som er færdige med at have små børn og måske som unge er startet med at arbejde i en bagerforretning. De tænker: Nu skal det være, fortæller Jens Jørgen Guldberg Madsen. Populære varer En af de store "sællerter" er fjernundervisning, som er et kolossalt vækstområde. - Vi har en fremgang på 200-300 procent i forhold til sidste år, og det er især matematik på HF-niveau, som trækker. Folk kan sidde ved deres pc hjemme, på en boreplatform eller hvor de nu arbejder, og lave matematik, når de har tid, forklarer Jens Jørgen Guldberg Madsen. Ud over matematik er det muligt at tage psykologi og engelsk på HF-niveau samt dansk og matematik på 9-10 kl. niveau som fjernundervisning. VUC Han-Syssel mærker desuden en stigende interesse for pc-kørekort. - Mange får at vide af deres arbejdsgiver, at de vil få en større løn, hvis de tager pc-kørekort, så der er kontant afregning, siger Jens Jørgen Guldberg Madsen. En tredje efterspurgt vare på VUCs hylder er FVU - forberedende voksenuddannelse. Det er kurser specielt målrettet de mennesker, som har svært ved at læse, og undervisningen tager udgangspunkt i at lære at læse, skrive og stave fra grunden. I takt med, at det er blevet mere acceptabelt at tale åbent om sine manglende færdigheder på det sproglige område, melder flere og flere sig under FVUs faner. Allerede efter få timers undervisning begynder succeshistorierne at dukke op, f.eks. den om lærlingen, som aldrig havde turdet skrive arbejds- og ordresedler, men nu har fået modet - og evnerne. Dén historie vender vi tilbage til.